دکتر ولی جهانی و ادامه ی مدیریت های ناموفق در اداره ی کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان

هر انسان خوب و متخصص هر رشته ،لزوما نمی تواند مدیری موفق باشد

علی کریمی پاشاکی__ روزنامه نگار__ابتدا لازم میدانم به تخصص ،دانایی،تجربه و دارای اخلاق نیکو ی جناب آقای دکتر جهانی در زمینه ی میراث فرهنگی اعتراف نمایم. ایشان بدلیل تحصیلات ،تخصص و تجربه کار سالیان متمادی از دانش بالایی در زمینه ی میراث فرهنگی برخوردار است و می تواند در مراکز آموزش عالی و تحقیقات و […]

علی کریمی پاشاکی__ روزنامه نگار__ابتدا لازم میدانم به تخصص ،دانایی،تجربه و دارای اخلاق نیکو ی جناب آقای دکتر جهانی در زمینه ی میراث فرهنگی اعتراف نمایم. ایشان بدلیل تحصیلات ،تخصص و تجربه کار سالیان متمادی از دانش بالایی در زمینه ی میراث فرهنگی برخوردار است و می تواند در مراکز آموزش عالی و تحقیقات و پژوهشهای باستان شناسی و اتاق های فکر در این زمینه اثر گذاری بسیار فراوانی داشته باشد.
ولی عملاً چه ایشان و مدیران پیش از ایشان اثبات کرده اند که نتوانستند در مدیریت بهینه و اثرگذار میراث فرهنگی و گردشگری موفق باشند!!.
حال سوال اساسی این است که چرا اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان در یکی از استانهای مستعد در زمینه ی قدمت تاریخی و میراث فرهنگی و قابلیت ها و پتانسیل های عظیم گردشگری تاکنون نه تنها در دوره ی کنونی ،بلکه در دوره های مدیریتی سابق و…. نیز نتوانسته کارنامه ی قابل دفاعی داشته باشد ؟!.
چرا این مجموعه ی ‌مستعد که از سرمایه ی عظیم تاریخی و جغرافیایی استان گیلان ،نتوانسته بر اقتصاد ،جامعه و فرهنگ گیلان موفقیت تاثیرگذاری داشته باشد.

بگذریم از این حاشیه ها ،که تاکنون بنده به عنوان یکی از روزنامه نگارانی که در آستانه ی بازنشستگی قرار دارم تاکنون مدیران کل این اداره کل محترم را در هیچ نشست رسانه‌ای ندیده ام ،چون دعوت نشده ام!!!
ولی جناب آقای دکتر ولی جهانی ،متخصص فوق العاده ای در زمینه ی میراث فرهنگی و باستان شناسی می باشد ،اما نشان داده است همانند سایر مدیران کل سالهای اخیر و گذشته که مدیر شش دانگی برای مجموعه ی میراث فرهنگی نیست ،همانطور که جناب آقای علیزاده و مدیران پیش از وی نبودند و با رابطه و وابستگی به اهرم های قدرت در گیلان و پایتخت بر مدیریت میراث فرهنگی و گردشگری گیلان تکیه زده بودند.
به نظر می رسد ،جناب آقای جهانی علاوه بر عدم اشرافیت مدیریتی در حوزه ی تخصصی شان یعنی میراث فرهنگی و باستان شناسی ،که عملاً با رد یا تعلیق و… پروژه ی ثبت جهانی ماسوله که خود به اندازه ی کافی شهرت بین المللی و جهانی دارد و سایر اقدامات ناموفق در استان گیلان در زمینه ی میراث فرهنگی !.

حوزه ی فراموش شده ی گردشگری

در ارتباط با حوزه ی گردشگری هم به نظر می رسد اوضاع چنان بهم ریخته و از نابسامانی مدیریتی و چند کلنگی در سیاست گذاری و اجرایی رنج می برد بطوریکه هر کسی برای خودش و اهداف خودش دستورالعمل ،بخشنامه و….صادر می کند.!
با توجه به اهمیت استان گیلان در کنار استان مازندران به علت وجود اقلیم مساعد و مورد قبول میلیون ها گردشگر داخلی و حتی از کشور های عربی حوزه ی خلیج فارس و کشور های دیگر و هجوم گردشگران ،مسافران و توریست ها،در این زمینه هم حوزه ی گردشگری نتوانسته است در تولید ثروت و ایجاد اشتغال نقش تاثیرگذاری حداقل در نیمه ی اول هر سال داشته باشد، بطوریکه در این حوزه تولید ثروت و ایجاد اشتغال در ضعیف ترین سطح قرار دارد!.
مدیریت در اداره ی کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان و شاید برخی ادارات کل دیگر اثبات میکند که هر انسان متخصص در هر رشته و خوب از نظر اخلاقی، لزوماً نمی تواند مدیر موفقی باشد ،اگر چنین بود علمای دانش و علم بدنبال ایجاد رشته ای بنام مدیریت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نمی رفتند.
پس باید به مدیریت نگاه حرفه ای تری داشت.