هر دو سوی وضعیت دوگانه‌ی رضا ثقتی دچار ابهام است!

نام رضا ثقتی به صدر خبرهای اینروزها بازگشته است و دو سوی ماجرا در باره‌ی وی صحبت می‌کنند.  در روزهای گذشته باز هم خبرهای مربوط به رضا ثقتی مدیر کل جنجالی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، در صدر خبرهای منابع گوناگون خبری قرار گرفته است. به گزارش “هاتف‌خبر” در حالی که خبرهای رسمی از […]

نام رضا ثقتی به صدر خبرهای اینروزها بازگشته است و دو سوی ماجرا در باره‌ی وی صحبت می‌کنند.

 در روزهای گذشته باز هم خبرهای مربوط به رضا ثقتی مدیر کل جنجالی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، در صدر خبرهای منابع گوناگون خبری قرار گرفته است.
به گزارش “هاتف‌خبر” در حالی که خبرهای رسمی از پیگیری قضایی او خبر می‌دهند، یک روزنامه‌نگار از حل و فصل پرونده‌ی وی می‌نویسد.
بر پایه‌ی گفته‌های آنچه که “یک مقام آگاه” به وسیله‌ی “مشرق” اعلام شده، پرونده‌ی رضا ثقتی در دادگاه کیفری یک استان گیلان در حال رسیدگی است و موضوع منع تعقیب نیز کذب محض است.

به نظر می‌رسد این خبر در پاسخ به نوشته‌ی یک روزنامه‌نگار اعلام شده است.
سید هادی کسایی‌زاده نوشته که رضا ثقتی منع تعقیب قضایی خورده است. بنا بر این از تمام اتهامات مبرا شده و شاکی خصوصی هم ندارد.
وی در پایان تاکید می‌کند که درضمن وی کارمند رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و حکم جدیدی هم نگرفته است.
به هر حال هنوز کاملاً مشخص نیست کدامیک از دو طرف ماجرا درست می‌گویند، چون هیچکدام مدرکی متقن ارائه نکرده‌اند.
به هر حال موضوع سمت جدید رضا ثقتی سبب شد تا بار دیگر نام او در صدر خبرهای رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی باز گردد.