انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی؛

هشدار رئیسی به طالبان درباره حق آبه هیرمند به کجا رسید؟

روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به حقآبه هیرمند نوشت: قلم به فریاد می‌آید وقتی می‌خواند این خبر را که هموطنان مظلوم این روزها در سیستان و بلوچستان، خفگی را نفس می‌کشند، وقتی می‌داند لااقل بخشی از آن به دلیل دزدیدن حقآبه ما توسط طالبان است. اگر این حق احیا و احقاق می‌شد، این همه راه […]

روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به حقآبه هیرمند نوشت: قلم به فریاد می‌آید وقتی می‌خواند این خبر را که هموطنان مظلوم این روزها در سیستان و بلوچستان، خفگی را نفس می‌کشند، وقتی می‌داند لااقل بخشی از آن به دلیل دزدیدن حقآبه ما توسط طالبان است.

اگر این حق احیا و احقاق می‌شد، این همه راه نفس کشیدن تنگ نمی‌شد. هشدار پیشین آقای رئیسی هم برای اتفاق نیفتادن شرایطی چنین بود اما امروز باید پرسید، چه شد حرمت سخن شما آقای رئیس جمهور؟ شما گفتید و تأکید کردید اما نتیجه چه شد؟

همه ظرفیت‌های دیپلماسی را، همه توان بین‌المللی را “به خط” کنید برای گرفتن این حق قانونی. اما نه چنان که وعده فرمودید اقتصاددان‌ها را به خط خواهید کرد!