استاندار در شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان:

هماهنگی دستگاه‌ها در استفاده از مشارکت بخش خصوصی ضروری است

اسدالله عباسی شامگاه (چهارشنبه) در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهوری و قانون گذاری بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه های دولت برای فعالیت در قالب های قرارداد مشارکت، افزود: در راستای اجرای اسناد بالادستی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت […]

اسدالله عباسی شامگاه (چهارشنبه) در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهوری و قانون گذاری بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه های دولت برای فعالیت در قالب های قرارداد مشارکت، افزود: در راستای اجرای اسناد بالادستی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی برای اتمام پروژه های نیمه تمام و بهره برداری از پروژه هایی که دولت می تواند واگذار کند، از توان همه دستگاه‌ها استفاده خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: براساس بند الف تبصره چهار قانون بودجه می توان از ظرفیت بخش خصوصی در چابک سازی نیروها، افزایش کیفیت، مدیریت و اداره پروژه ها در زمینه های مختلف کشاورزی، تربیت بدنی، شیلاتی، آموزشی، بهداشت و درمان و سایر دستگاه ها بهره گرفت.

عباسی تصریح کرد: این دستگاه ها می توانند در اتمام پروژه های راکد به جا مانده از سنوات گذشته که پس از گذشت ۲۰ سال نیمه تمام مانده و نشان می‌دهد در ساخت این مجموعه هدف گذاری درستی انجام نشده است، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند.

به گفته وی، برخی از این پروژه‌ها از قابلیت و موقعیت خوبی برخوردارند و اتمام و بهره‌برداری از آنها جزئی از مطالبات و خواسته‌های مردم است.

وی چابک سازی دستگاه ها را یکی از مزایای اجرای این‌تبصره دانست و افزود: با عریض و طویل کردن دستگاه‌ها چیزی عاید ما نمی‌شود به عنوان یک امتیاز باید دستگاه‌ها چابک سازی شوند تا به پویایی سایر نیروها کمک کنیم.

استاندار گیلان با اشاره اجرای طرح مولد سازی نیز گفت: استان گیلان یکی از ۶ استانی است که به صورت پایلوت برای انجام این طرح در نظر گرفته شد و مسئولیت راهبری این طرح را بر عهده دارد.

در این جلسه که فرمانداران شهرستان های گیلان به صورت ارتباط تصویری حضور داشتند، همچنین تعدادی از اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ضمن ارائه گزارش، به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.