نگاهی انتقادی به یک همایش ؛

همایش رودسر شناسی وجای خالی شناخت تاریخ و فرهنگ رودسر

از همایش رودسر شناسی که چندروز قبل با حضور رنگارنگ مسئولین محلی و استانی برگزار شد هیچ شباهتی به یک همایش نداشت که باید نتیجه و خلاصه مطالعات و پژوهشهای انجام شده موردی را ارائه می دادند وتاکنون در گروه وزین گردشگری جز عکس افراد شرکت کننده،مطلبی مشاهده نشد آیا هدف برگزاری همایش معرفی تاریخ […]

از همایش رودسر شناسی که چندروز قبل با حضور رنگارنگ مسئولین محلی و استانی برگزار شد هیچ شباهتی به یک همایش نداشت که باید نتیجه و خلاصه مطالعات و پژوهشهای انجام شده موردی را ارائه می دادند وتاکنون در گروه وزین گردشگری جز عکس افراد شرکت کننده،مطلبی مشاهده نشد آیا هدف برگزاری همایش معرفی تاریخ رودسر بود ؟خلاصه مطالب سخنرانان در باره رودسر نباید منتشر می شد؟آیا مدیران همایش توانستندجزوه ای یا بولتنی که حاوی اطلاعات تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی رودسر باشد تهیه و منتشر کنند؟ اگر تاکنون مطلبی در باره همایش رودسر تهیه نکرده اند پس بهتر نبود نامش را به جای رودسر رودسر شناسی .همدیگر را با عکس یادگاری بشناسیم می گذاشتند ؟
کسانی که در این همایش نقش داشتند از جمله شهر داریها وارشادو نام پر طمطراق انجمن مفاخر رودسر …می توانستند فراخوان مقاله و ایجاد یک دبیر خانه و چاپ خلاصه مقالات و سپس چاپ کل مقالات در قالب همایش رودسر شناسی انجام دهند واین مقالات می توانست توسط کسانی که در خصوص شهر رودسر پژوهش و…دارند مورد استفاده قرار می گرفت
ارائه مقاله ؛ انتشار فایلهای مقالات و یا چاپ مجموعه مقالات ارائه شده در هر همایشی از الزامات اولیه برگزاری چنین مناسبت هایی هست .
امیدواریم دبیرخانه همایش رودسر شناسی به این مهم توجه کند به نام رودسر همایش گذاشتن ولی عکس تبلیغی اشخاص را به عنوان خروجی همایش بیرون دادن یعنی صرف کردن هزینه عمومی برای افراد خاص که نه خیری برای خودشان دارد نه خیری برای عموم والبته تفکر هیاتی داشتن همین است هیات محله ما برای سینه زنی و دسته بردن شب‌های محرم چندروز قبل از محرم جمع می‌شدند پس از عاشورا عین برف آب می شدند تا محرم سال که موقتی وبی برنامه بلند مدت بودن جزو سرشت تاریخی ما شده است اما کسانی که به نام همایش هزینه وتبلیغ می کنند باید تعهد اخلاقی و حرفه ای برگزاری همایش را داشته باشند واجرا کنند البته هنوز دیر نشده باید خلاصه مطالب ارائه شده به اطلاع عموم برسانند