سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت؛

همه دستگاه ها برای رفع بحران جمعیتی گیلان احساس مسئولیت کنند

سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با حضور در نشست شورای معاونین دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت؛ همه دستگاه ها باید برای رفع بحران جمعیتی گیلان احساس مسئولیت کنند.

دکتر صابر جباری فاروجی در نشست شورای معاونین دانشگاه که با محوریت بررسی چالش های بحران جمعیتی گیلان برگزار شد، اظهار داشت ؛ در شرایط بحرانی باید به صورت بحرانی و به دور از عادی انگاری شرایط، تصمیم گیری کرد.

وی با تشریح وضعیت بحرانی جمعیت در استان گیلان ، افزود؛ یافتن راهکارهای متناسب با شرایط گیلان و بهره مندی از همه ی ظرفیت ها برای برون رفت استان از بحران جمعیتی مورد نیاز است.

سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت اجرای همچنین ، قانون جوانی جمعیت را مورد تاکید قرار داد و گفت ؛ علاوه فرهنگ سازی و تامین اعتبارات موردنیاز دانشگاه از سوی وزارت بهداشت، باید همه دستگاه ها برای رفع بحران جمعیتی گیلان احساس مسئولیت کنند.

دکتر جباری فاروجی با برشمردن چالش های فرزندآوری در کشور و استان گیلان ، تصریح کرد ؛ تمرکز بر روی پیشگیری از سقط جنین و درمان ناباروری در گیلان می تواند در بحران جمعیتی استان تاثیرگذار باشد.

وی در خاتمه برنامه های وزارت بهداشت برای هفته ی ملی جمعیت را، تشریح کرد.