شورای پنجم شهر رشت باید مد نظر قرار دهد؛

همگرایی بیش از پیش، نظارت جدی تر، برنامه ریزی دقیق تر و انتخاب شهرداری توانمند و پاکدست

علی کریمی پاشاکی ـ شهر رشت پر از مشلکلات گوناگون است و با ادامه این مشکلات متنوع، شهر رشت گرفتار بحرانهای فراوانی شده است. برای کاهش و مهار مشکلات و بحرانهای شهر بزرگ رشت، منتخبین شورای پنجم می بایست با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در سرمایه اجتماعی (شهروندان رشتی) چه به شکل تخصصی […]

علی کریمی پاشاکی ـ شهر رشت پر از مشلکلات گوناگون است و با ادامه این مشکلات متنوع، شهر رشت گرفتار بحرانهای فراوانی شده است. برای کاهش و مهار مشکلات و بحرانهای شهر بزرگ رشت، منتخبین شورای پنجم می بایست با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در سرمایه اجتماعی (شهروندان رشتی) چه به شکل تخصصی و چه به صورت عمومی، برنامه ریزی و اقدامات لازم و ضروری را به شکل هماهنگ و بر اساس قوانین، ضوابط و مقررات نه به شکل سلیقه ای، بلکه روشمند انجام دهند تا بتوانند با این اقدامات از تراکم روز افزون بحرانهای شهری کاسته و مشکلات شهر را کاهش دهند.
به نظر می رسد در بحث مدیریت شهری، عمده مساله ای که وجود دارد عدم بکارگیری مدیران توانمند و گزینش های سلیقه ای در برخی از حوزه های شهرداری رشت است که ضرورت دارد تا به این مساله به خوبی پرداخته شود. بحث دیگری که مشکل ساز شده است، بحث بی برنامگی شهر بزرگی مانند رشت است، این مساله یعنی عدم وجود برنامه ریزی مدون و همه جانبه در روند مدیریت شهری خلل ایجاد کرده است. صد البته باید این موضوع را متذکر شویم، که اساسا هیچ شهری حتی در کشور های توسعه هم یافت نمی شود که بدون مشکل باشد و هر شهری مشکلات مخصوص به خود را دارد. البته در جوامع توسعه یافته برنامه ریزی های لازم از قبل صورت می گیرد تا از بروز مشکلات شهری جلوگیری شود و حتی در صورت بروز مشکلات به راهکارهایی رو می آورند که مشکلات به بحران تبدیل نشود. برای نمونه در شهرهای توسعه یافته دنیا، مسئوولان مدیریت شهری برای مباحث زیست محیطی، مشکل ترافیک، مساله تراکم، بحث زباله ها و … برنامه ریزی می کنند. اقداماتی که در سنوات گذشته تا به امروز در شهر رشت اگر هم صورت گرفته، بیشتر روی کاغذ می ماند و هیچگاه به طور کامل اجرایی نمی شد و یا در بهترین حالت به صورت نیم بند اجرا می شد. از سوی دیگر، بعضی از مردم نیز توجه چندانی به قوانین و ضوابط شهری و حقوق شهروندی ندارند. در ضمن شهرهایی چون رشت که با پدیده مهاجرت به صورت نسبی رو به رو هستند، پدیده مهاجرت هم به اندازه خودش در ایجاد مشکلات شهری نقش آفرین است و در بعضی مواقع، مشکلات راتبدیل به بحرانهای مختلف می کنند. در چنین شرایطی ضرورت دارد تا با همت اعضای شورای پنجم شهر رشت و همراهی مردم برای کاهش بخشی از مشکلات موجود به فرهنگ سازی بر روی موضوعات و مشکلات شهری برای شهروندان روی بیاورند و فرهنگ سازی و با جامعه پذیری مباحث مختلف شهری را بالا ببرند.در این فرآیند همه می توانند کمک حال مدیریت شهری باشند. باید اذعان کرد که پدیده مهاجرت به شهر رشت به ویژه در ساعات روز یکسری عوارض دارد و در ساعات شب نیز عوارض دیگر، مهاجرت به شهر رشت مشکلاتی از جمله حاشیه نشینی، اعتیاد و … را به ارمغان آورده است. برای رفع این مشکلات نمی توان جلوی مهاجرت افراد به شهرها را گرفت، اما می توان با فرهنگ سازی در بین مهاجران و شهروندان ساکن، اعتقاد عملی به قوانین و ضوابط جاری زندگی شهری به آنان آموزش داد و از این طریق از افزایش مشکلات شهری جلوگیری کرد. اگر شهروندان بیاموزند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و در بحث زباله ها مباحث مطروحه را رعایت نمایند مشکلات در این حوزه ها و یا حوزه ای دیگر به حداقل خواهد رسید.
علی ایحال، شورای پنجم اسلامی شهر رشت با وجود اعضای توانمند و با سوابق روشن کاری در حوزه های مختلف، باید تلاش کند تا روند همگرایی بیش از گذشته ونظارت بر کار شهردار و شهرداری به صورت جدی تر همچنین با برنامه ریزی دقیق از گذشته و صد البته انتخاب شهرداری توانمند و معتقد به توسعه همه جانبه و با برنامه برای کاهش مشکلات شهر بزرگ رشت اقدامات اساسی انجام دهند تا خاطرات نامطلوب از دوره های گذشته ترمیم شود.