امام جمعه رشت؛

هنوز اقتصاد ما دولتی بوده و مردمی نشده است | متولیان امر عوامل تورم زا را مهار کنند

امام جمعه رشت بر مهار نقطه به نقطه تورم تاکید کرد و گفت: متولیان امر برای تحقق شعار سال ابتدا باید عوامل تورم زا را مهار کنند و سپس به سمت تولید بروند تا اقتصاد کشور را شکوفا کنند.