هیات بررسی تبلیغات انتخابات مجلس تشکیل شد

شفیعی ثابت گفت: در ماده ۸۱ قانون انتخابات مقرر شده است به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی هیات بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام باید تشکیل گردد.دبیر ستاد انتخابات […]

شفیعی ثابت گفت: در ماده ۸۱ قانون انتخابات مقرر شده است به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی هیات بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام باید تشکیل گردد.دبیر ستاد انتخابات و عضو هیات استانی بررسی تبلیغات گفت: این هیات ده عضو از استانداری و دادستانی و شورای اسلامی استان و صدا و سیما و هیات نظارت و ارشاد اسلامیصدا و فناوری اطلاعات دارد که ۶عضو دارای حق رای هستند.
جوادشفیعی گفت: وظایف این هیات اجرای دستورالعمل هیات اجرایی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی و برنامه ریزی اجرای ماده ۷۴ قانون و مراقبت بر جرائم تبلیغاتی و جلوگیری از هرگونه استفاده غیرقانونی از امکانات و اموال عمومی و دولتی و فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی غیرقانونی از سوی مسئولان و کارکنان و اعلام به مراجع صالح قضائی می باشد.
مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری گفت: از همه مردم شریف استان تقاضا میکنیم موارد اقدامات خلاف قانون انتخابات و تبلیغات را به ستادهای انتخابات فرمانداری ها گزارش داده و از عموم داوطلبین محترم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقاضا میکنیم فصل ششم قانون مربوط به تبلیغات را به دقت مطالعه نمایند.