شهردار رشت

هیچ گونه کوتاهی از مدیران در اجرای پروژه‌های عمرانی پذیرفتنی نیست

رحیم شوقی شهردار رشت اظهار داشت: بهسازی معابر سطح شهر رشت در سیاست‌های مدیریت شهری دارای اهمیت بسیاری خاصی است و این مهم جزو اولویت‌های شهرداری قرار داشته و دارد. شوقی از رویکرد جدید شهرداری برای اجرای بدون توقف پروژه‌های عمرانی سخن گفت و ابراز داشت: عملیات روکش، ترمیم و اجرای آسفالت کلیه معابر با […]

رحیم شوقی شهردار رشت اظهار داشت: بهسازی معابر سطح شهر رشت در سیاست‌های مدیریت شهری دارای اهمیت بسیاری خاصی است و این مهم جزو اولویت‌های شهرداری قرار داشته و دارد.

شوقی از رویکرد جدید شهرداری برای اجرای بدون توقف پروژه‌های عمرانی سخن گفت و ابراز داشت: عملیات روکش، ترمیم و اجرای آسفالت کلیه معابر با تعیین اولویت‌ها یکی از نیازهای مهم شهری برای تأمین رفاه حال شهروندان محسوب می‌شود.

شهردار رشت تصریح کرد: هیچ گونه کوتاهی در امر اتمام پروژه‌های عمرانی از مدیران پذیرفتنی نیست در همین راستا بلوار شیون فومنی محدوده کوچه نظام پزشکی زیر پوشش اجرای پروژه روکش آسفالت قرار گرفت که توسط اکیپ‌های عمرانی سازمان عمران و بازآفرینی شهری و مدیریت منطقه چهار عملیاتی شد.