طرح هادی روستای دهسر بنابه درخواست مقامات محلی روستا مورد بازبینی و اصلاح واقع شده است

واکنش بنیاد مسکن گیلان به تغییر کاربری اراضی شالیزاری در روستای دهسر آستانه اشرفیه

طرح هادی روستای دهسر بنابه درخواست مقامات محلی روستا مورد بازبینی و اصلاح واقع شده است لذا صرفاً پرونده مجتمع خدماتی رفاهی مدنظر نبوده بلکه اصلاح روستا ملاک عمل اعضاء کارگروه مربوط می باشد.