وزیر کشور: برنامه‌ای برای تغییر استاندارها نداریم

وزیر کشور گفت: اگر در مواردی نیاز به تغییر استاندارها باشد،تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد اما فعلا به نتیجه‌ای نرسیدیم. احمد وحیدی، وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به نزدیک شدن به ایان انتخابات آیا برنامه‌ای برای تغییر استاندارها وجود دارد یا خیر پاسخ داد: بحث استاندارها ربطی به انتخابات ندارد و هرکدام […]

وزیر کشور گفت: اگر در مواردی نیاز به تغییر استاندارها باشد،تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد اما فعلا به نتیجه‌ای نرسیدیم.

احمد وحیدی، وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به نزدیک شدن به ایان انتخابات آیا برنامه‌ای برای تغییر استاندارها وجود دارد یا خیر پاسخ داد: بحث استاندارها ربطی به انتخابات ندارد و هرکدام مسیر خود را طی می‌کنند.

وحیدی تاکید کرد: اگر در مواردی نیاز به تغییر باشد، تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد اما فعلا به نتیجه‌ای نرسیدیم