روزنامه اعتماد نوشت:

وقتی موج خالص‌سازی به خودی‌های مجلس هم می‌رسد؛ نطقی که یک جلسه استعفا را غیرعلنی کرد!

«خالص‌سازی‌ها، تنها مختص به رقبای اصلاح‌طلب و میانه‌رو نیست، آنها حتی شرکای نزدیک خود را در جبهه اصولگر‌ایی هم حذف می‌کنند.» این عباراتی است که برخی تحلیلگران طی سال‌های اخیر بارها در تحلیل روش و منش خالص‌سازان رادیکال جریان راست مطرح کرده‌اند. رفتاری که پس از تشکیل مجلس یازدهم توسط جریان خالص ساز هم در […]

«خالص‌سازی‌ها، تنها مختص به رقبای اصلاح‌طلب و میانه‌رو نیست، آنها حتی شرکای نزدیک خود را در جبهه اصولگر‌ایی هم حذف می‌کنند.» این عباراتی است که برخی تحلیلگران طی سال‌های اخیر بارها در تحلیل روش و منش خالص‌سازان رادیکال جریان راست مطرح کرده‌اند.

رفتاری که پس از تشکیل مجلس یازدهم توسط جریان خالص ساز هم در درون مجلس و هم در بیرون آن به عینه مشاهده شد. در این میان نحوه برخوردها با الیاس نادران به یکی از نمونه‌های مصداقی نحوه برخورد جریان خالص ساز با جریان نو اصولگرا بدل شده است.

چهره‌ای با سابقه حضور در مجالس هفتم، هشتم، نهم و یازدهم و سال‌ها فعالیت آموزشی در محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی که در مجلس یازدهم به تیر غیب خالص‌سازان و جبهه پایداری گرفتار شد.

نادران اما برخلاف محمد باقر قالیباف و بسیاری از چهره‌های دیگر تسویه شده در جبهه اصولگرایی، مسیر رویارویی مستقیم با خالص‌سازان را در پیش گرفت و با نوشتن استعفانامه خود از نمایندگی تلاش کرد، رویاروی جبهه پایداری و جریان خالص‌ساز در مجلس بایستد.

️جبهه پایداری و برخی طیف‌های نواصولگرا که به خوبی متوجه اهمیت بازی در زمین رسانه‌ای شده بودند، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا ابتدا چهره‌های موثر جریان اصولگرا مانند نادران و…را از اثرگذاری در ساختارهای تاثیرگذار مجلس (کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق) دور نگه دارند و در مرحله بعد چاشنی اثرگذاری آنها را خنثی سازند.