پایگاه خبری وطنم آنلاین آغاز بکار کرد

همزمان با ۱۴ تیرماه روز قلم ، پایگاه خبری وطنم آنلاین آغاز بکار کرد. این پایگاه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شاهین جهانگیربلورچیان با اخذ امتیاز از هیات نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را شروع کرد .

همزمان با ۱۴ تیرماه روز قلم ، پایگاه خبری وطنم آنلاین آغاز بکار کرد.
این پایگاه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شاهین جهانگیربلورچیان با اخذ امتیاز از هیات نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را شروع کرد .