احمد راستینه نماینده مجلس:

پذیرش FATF از سوی حاکمیت شایعه است؛ یا تحریم یا FATF

به عقیده نماینده شهرکرد در مجلس پذیرش FATF توسط حاکمیت شایعه است زیرا پذیرش این لوایح باعث می‌شود ایران در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر باشد.
احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس یازدهم، گفت: ایران بر سر منافع ملی خود با هیچ گروه و فردی تعارف ندارد.به گزارش منبیان، وی افزود: نمی‌شود از یک طرف تحریم‌های پیچیده بین‌المللی علیه کشورمان وضع کنند بعد از سوی دیگر ما را ملزم به پذیرفتن قواعدی بکنند که آن قواعد عملاً برای اثربخشی تحریم‌ها است و نه برای خنثی‌سازی تحریم‌ها.

نماینده شهرکرد در مجلس تصریح کرد: به عبارتی، FATF ظرفیتی است که در دل تحریم‌ها می‌تواند فرصت دور زدن تحریم‌ها را از جمهوری اسلامی ایران بگیرد. .

وی یادآور شد: پذیرش لوایح FATF از سوی حاکمیت در شرایط فعلی شایعه است چون صداقت و انعطافی از طرف مقابل نسبت به گذشته دیده نشده است.

راستینه افزود: حال اگر طرف مقابل نشان دهد که در برداشتن تحریم‌ها جدی هستند و ما بازتابش را ببینیم یعنی ایران در خط ترانزیت مالی دنیا حضور داشته باشد، نفت‌مان را بفروشیم، پول فروش نفت وارد کشور شود، سوئیفت بین‌المللی برای کشور ما باز شود و تحریم‌های ارزی‌مان برداشته شود، در این قالب حاضر به مذاکره و تفاهم هستیم.