رئیس سازمان چای:

پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات چایکاران تا پایان امروز

 رئیس سازمان چای، با بیان اینکه تا آخرین لحظات سال جاری صد درصد مطالبات به حساب چایکاران واریز می شود، گفت: ۴۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب چایکاران واریز می شود. حبیب جهانساز در گفت وگو با خبرنگاران، کل مطالبات چایکاران گیلان و مازندران را بالغ بر ۹۴۹ میلیارد تومان دانست و اظهار کرد: […]

 رئیس سازمان چای، با بیان اینکه تا آخرین لحظات سال جاری صد درصد مطالبات به حساب چایکاران واریز می شود، گفت: ۴۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب چایکاران واریز می شود.

حبیب جهانساز در گفت وگو با خبرنگاران، کل مطالبات چایکاران گیلان و مازندران را بالغ بر ۹۴۹ میلیارد تومان دانست و اظهار کرد: این مبلغ بابت خرید ۱۱۶ هزار تن برگ سبز چای و بالغ بر ۲۶ هزار تن چای خشک می بایست پرداخت می شد.

ججوی از پرداخت ۹۵ درصدی مطالبات چایکاران معادل ۹۰۷ میلیارد تومان تا دی ماه امسال خبر داد و بیان کرد: ۴۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان باقی مانده بود که این اعتبار تا صبح روز گذشته تامین شد.

رئیس سازمان چای کشور، با بیان اینکه تا آخرین لحظات سال جاری صد درصد مطالبات به حساب چایکاران واریز می شود، گفت: هم اکنون پرداخت ها در حال انجام است.

جهانساز همچنین از پرداخت ۵۰.۴ میلیارد تومانی تسهیلات بهزراعی و سرمایه در گردش چایکاران خبر داد و بیان کرد: چایکارانی که برای بهزراعی باغات خود اقدام کردند تا فروردین ماه ۱۴۰۲ می توانند جهت دریافت تسهیلات مراجعه کنند.

وی متذکر شد: پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون و سرمایه در گردش مستمر بوده و چایکاران می توانند در طول سال برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.