برای قدرداني از پرستاران پرتلاش گیلان :

پرستاران ،ایثار گران بدون ادعای خط مقدم مقابله با بیماری ها و یاور بیماران/دولت و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مطالبات به حق پرستاران بپردازند

  علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار__۱۳ سال از مصوبه ی مجلس و دولت و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با پرداخت مطالبات به حق پرستاران زحمتکش می گذرد ولی تاکنون دولت های مختلف و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به پرداخت این مطالبات کوچکترین توجهی نکرده‌اند. اینکه پرستاران در تمام […]

 

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار__۱۳ سال از مصوبه ی مجلس و دولت و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با پرداخت مطالبات به حق پرستاران زحمتکش می گذرد ولی تاکنون دولت های مختلف و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به پرداخت این مطالبات کوچکترین توجهی نکرده‌اند.

اینکه پرستاران در تمام ناملایمات و اپیدمی ها و پاندومی ها ایثارگرانه حضور شجاعانه داشته باشند ولی از پرداخت مطالبات به حق آنان دریغ شود ،به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

اینکه در نظام جامع سلامت کارانه آنچنانی به برخی پرداخت شود ولی از پرداخت حداقل های ‌مطالبات پرستاران کوتاهی شود ،به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

دولت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با پرداخت مطالبات پرستاران تاکنون به اندازه ی ۱۳ سال کوتاهی و ندانم کاری کرده‌اند و دیگر زمان آن رسیده تا ‌نسبت به این بی تفاوتی عکس العمل نشان داده و پرداخت مطالبات بحق پرستاران را در اولویت کاری شان ‌قرار دهند تا در دانشگاه های علوم پزشکی در استان های مختلف کشور از جمله استان گیلان ،پرستاران زحمتکش به حقوق مسلم خودشان برسند.
در گیلان ، نیز دکتر آشوبی و تمام مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان باور دارند که پرستاران به میزان کار،تلاس و ایثارشان مورد حمایت مادی نیستند و باید مطالبات بحق پرستاران پرداخت شود.

در این ارتباط ضرورت جدی دارد تا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت سیزدهم برای پرداخت مطالبات قانونی پرستاران دیگر وعده و وعید ندهند و قانون مصوب مجلس را در مورد پرستاران اجرا و مطالبات آنان را هر چه سریعتر پرداخت نمایند.

بزرگی کار پرستاران، برند انسانی است

قسم نامه ی بقراط حکیم ،علمی است برای بهبود زیست جسمانی انسانها می باشد.
علم طب بر اساس میثاق نامه خود تعهد کرده است که دانش،مهارت و همه ی توان خود را وقف بهبود بیمارانش کند.به همین دلیل کادر درمانی از ابتدا بطور اخلاقی و آگاهانه تعهد داده اند که برای بهبود بیمار هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی تمام مساعی ،تلاش ، دانش و مهارت خود را در هر شرایطی بکار گیرند .

مسئولیت های اجتماعی پرستاران و کادر درمانی

در پروسه ی تکوین علم طب تا به امروز،ارتباط میان پرستار،پزشک با بیمار با توجه به حقوق متقابل بیمار و پرستار وپزشک دچار تحول اساسی و قابل ملاحظه‌ای شده است. در اصول پزشکی مدرن و اصول اخلاق حرفه‌ای علاوه بر حفظ اصول اخلاق زیست جسمی بیمار،مسئولیت اجتماعی پرستاران وپزشکان بیش از پیش در دفاع از حق زندگی سالم و حقوق اساسی آحاد جامعه را مورد تاکید دارد.

خلاصه ای از اخلاق حرفه‌ای که پرستاران و پزشکان به آن وفادار و متعهد بوده و هستند به قرار زیر می باشد:

مقدم شمردن سلامتی و آسایش بیماران نسبت به خودشان،
همیشه باید به خدمت رسانی به بیمار بیاندیشند،
اگر نتوانستند کمک کنند،حداقل آرامش را به بیمار هدیه کنند،
هنر جلب اعتماد و ابراز همدردی و همدلی را نسبت به بیمار داشته باشند،
همه ی بیماران را با یک چشم و به عدالت بنگرند،
همیشه ی ایام چه در جنگ وچه در صلح، در خط مقدم ایثار گری و خدمات رسانی به انسان‌ها ی بی پناه و دردمند باشند و در این راه از جان خود بگذرند….

با این ویژگی های انسان دوستانه ،باید اذعان کرد ،کارنامه ی جامعه ی پرستاری و درمانی ایران زمین در تمام سالهای شروع طبابت مدرن که تا به امروز ادامه داشته کاملاً درخشان است.

پرستاران زحمتکش و نوعدوست در تمام سال های متمادی همه گونه امتحان ایثار و فداکاری را بخوبی پس داده‌اند ،حال ضرورت دارد تا دولت و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به تعهدات قانونی خود را بدون کوچکترین اما و اگری نسبت به این فرشتگان سپید پوش ( پرستاران) انجام دهد تا مدیران استانی از زیر فشار های وارده رهایی یابند ت براحتی بتوانند امور مختلف دانشگاه های علوم پزشکی را در استان های مختلف کشور بخوبی مدیریت نمایند.