افزایش قابل توجه قیمت خودروها در روزهای گذشته؛

پژو ۲۰۶ تیپ دو ۶۰ میلیون تومان گران شد!

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از تداوم افزایش قیمت‌ها در بین اکثر خودروهای بازار در ۲۴ ساعت گذشته به غیر از خودروهای کوییک است؛ در ۲۴ ساعت گذشته خودروهای کوییک کاهش قیمت را تجربه کردند و کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۱ از ۴۰۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۹۵ میلیون تومان رسید. […]

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از تداوم افزایش قیمت‌ها در بین اکثر خودروهای بازار در ۲۴ ساعت گذشته به غیر از خودروهای کوییک است؛ در ۲۴ ساعت گذشته خودروهای کوییک کاهش قیمت را تجربه کردند و کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۱ از ۴۰۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۹۵ میلیون تومان رسید.

سایر خودروهای موجود در بازار در این مدت گران شدند، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ از ۵۲۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۵۸۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ آن نیز در این مدت ۶۰ میلیون تومان گران شده‌است و در حال حاضر ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است.

خودروهای پراید نیز در این مدت گران شدند، به طوری که پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ از ۲۸۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۱۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۲۹۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده‌است.

سایر خودروهای موجود در بازار نیز در این مدت از نوسانات صعودی قیمتی در امان نبوده‌اند.

قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده‌است: