پیشنهاد روزنامه جمهوری اسلامی به دولت برای پس گرفتن سفارت افغانستان از طالبان

روزنامه جمهوری اسلامی پیشنهاد داده سفارت افغانستان در تهران به عنوان اهرم سیاسی از طالبان پس گرفته شود. به گزارش جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید با تصحیح خطای محاسباتی گذشته خود که در تعامل با طالبان داشتند، با توطئه جدید این گروه هوشیارانه برخورد کنند. طالبان می‌خواهند مسئولان ایرانی در زمین آنها بازی کنند […]

روزنامه جمهوری اسلامی پیشنهاد داده سفارت افغانستان در تهران به عنوان اهرم سیاسی از طالبان پس گرفته شود.

به گزارش جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید با تصحیح خطای محاسباتی گذشته خود که در تعامل با طالبان داشتند، با توطئه جدید این گروه هوشیارانه برخورد کنند. طالبان می‌خواهند مسئولان ایرانی در زمین آنها بازی کنند تا توطئه درگیر شدن در مرزهای شرقی محقق شود. دولت جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن اهرم‌های سیاسی می‌تواند طالبان را وادار به عقب نشینی و حتی تسلیم شدن در برابر خواسته‌های منطقی ایران کند. تصحیح اشتباه تحویل دادن سفارت افغانستان در تهران به طالبان یک نمونه از این اهرم‌های سیاسی است. شما اگر سیاست تطهیر طالبان را در تمام زمینه‌ها کنار بگذارید، می‌توانید بدون درگیری نظامی، این گروه خودسر را وادار به تمکین کنید.