پیگیری رئیس اتاق بازرگانی گیلان در ارتباط با مشکلات در بخش تجارت در آستارا

با پیگیری های رئیس اتاق بازرگانی گیلان جلسه هماهنگی های فی مابین دولت با بخش خصوصی در راستای توسعه زیرساختی بحث صادرات و مشکلات موجود در بخش تجارت در فرمانداری شهرستان آستارا بریاست معاون اقتصادی استانداری گیلان ، نماینده مردم شریف شهرستان آستا،فرماندار آستار ،مدیر کل صمت گیلان،مدیر کل پایانه ها،مدیر کل گمرکات و با […]

با پیگیری های رئیس اتاق بازرگانی گیلان جلسه هماهنگی های فی مابین دولت با بخش خصوصی در راستای توسعه زیرساختی بحث صادرات و مشکلات موجود در بخش تجارت در فرمانداری شهرستان آستارا بریاست معاون اقتصادی استانداری گیلان ، نماینده مردم شریف شهرستان آستا،فرماندار آستار ،مدیر کل صمت گیلان،مدیر کل پایانه ها،مدیر کل گمرکات و با حضور تجار شهرستان آستارا در محل فرمانداری آستارا برگزار شد در این جلسه ضمن بررسی مشکلات در حوزه گمرک و پایانه ها مطالبی عنوان و پس از دستورات لازم از سوی مدیران کل مربوطه مرتفع خواهد شد