پیگیری میدانی شهردار رشت از روند پیشرفت پروژه بهسازی لندفیل سراوان

به گزارش پایگاه خبری کیمیای شمال؛ جلسه هیأت مدیره شرکت کود آلی لاکان با رحیم شوقی شهردار رشت امروز دوشنبه پنجم تیر ۱۴۰۲ برگزار شد. در این جلسه بودجه و اعتبارات مدیریت پسماند خاصه در بخش کود آلی، عملکرد خطوط پردازش زباله و فرآیند اورهال تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت. پیگیری مصوبات جلسات گذشته با […]

به گزارش پایگاه خبری کیمیای شمال؛ جلسه هیأت مدیره شرکت کود آلی لاکان با رحیم شوقی شهردار رشت امروز دوشنبه پنجم تیر ۱۴۰۲ برگزار شد.
در این جلسه بودجه و اعتبارات مدیریت پسماند خاصه در بخش کود آلی، عملکرد خطوط پردازش زباله و فرآیند اورهال تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت.
پیگیری مصوبات جلسات گذشته با توجه به تاکیدات شهردار رشت برای سرعت بخشیدن به روند اقدامات از دیگر مواردی بود که در دستور کار این جلسه قرار داشت و گزارشات مربوط به آن توسط مدیران ارائه شد.
همچنین شهردار رشت بر لزوم حفظ عملکرد فعلی در شرکت کود آلی لاکان تاکید کرد و گفت: برنامه‌های اورهال شرکت کود آلی باید به گونه‌ای عملیاتی شده و سرعت پیدا کند تا راندمان پردازش زباله در موعد مقرر افزایش یابد.