درس صادق بوقی به برخی مدیران دولتی

چرا برخی از شادی ملت ،ناراحتند؟!/تایید عجیب اقدام صادق بوقی توسط برخی رسانه‌های اصولگرا!!

نکند برای گمراه کردن افکار عمومی برای چای گیت باشد ؟!


«ابراز شادی »حق تمام ملت ایران است که با کمال تأسف توسط عده‌ای تمامیت خواه، تندرو ،ویژه خوار و رانت خوار مدعی در ایران به آن به روش های مختلف تعرض شده است و حق ملت در این ارتباط با توجیهات منفعت طلبانه و خودخواهانه نقض شده است.ماجرای آقای صادق بوقی و رقص و حرکات موزون وی با ترانه‌های محلی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بازتاب فوق العاده ای داشته است.
صادق بوقی هم شناخته شده ی فوتبال دوستان رشت و انزلی و همچنین بازار ماهی فروشان و پیاده راه فرهنگی زیبای شهر رشت و مردمان این دیار است که با حرکات و ترانه‌های زیبای محلی و ریتمیک خود و مردم شهر را به وجد و شادمانی می رساند، کالایی (شادی) در ایران توسط برخی تندروها و طرفداران برخوردار آنها خریداری ندارد ولی تا دلتان بخواهد کثیری از مردم این دیار با رعایت اصول و شئونات اخلاقی ،بسیار هم به آن نیاز دارند و هم مشتاق شادی و نشاط می باشند.
شادی و نشاط ،از ارکان زندگی فردی و بویژه زندگی اجتماعی و پویا می باشد.
در شادی معجونی هست که باعث می گردد تا جوامع ،پویا،خلاق و با کمترین ناهنجاری‌ها نمود پیدا کنند.
در شادی ،پویایی و تحرک بالنده‌ای نهفته است که درمان بسیاری از بیماریهای جسمی و روحی است.
در شادی، زندگی شرافتمندانه و آزادگی و نوعدوستی و دگر دوستی به اوج می رسد و باز در شادی انسانها به هم نزدیکتر و درهم تنیده تر و انسانی تر زندگی خواهند کرد و با شادی ،استحکام و همدلی و هم افزایی برای کاهش مشکلات جامعه به اوج می رسد.

اقدام صادق بوقی یعنی تولید شادی ، نشاط و شادمانی در واقع ایجاد انگیزه برای زیست انسانی شهروندان ، در واقع کمک به ساماندهی ناهنجاری های تولید شده توسط برخی تنگ نظر و برخی اقدامات در چهار دهه ی گذشته می باشد.
صادق بوقی نه تنها باید مورد اعتراض قرار گیرد بلکه بایستی مورد تشویق و تکریم مدیران جامعه باشد که بدون کمترین هزینه‌ای تولید نشاط و شادی می کند و جالبتر اینکه مورد استقبال گسترده ی مردم در اقصی نقاط کشور و جهان قرار میگیرد.
تبعات اقدام صادق بوقی این است تا مدیران جامعه ی کنونی ما بدانند و بیاموزند که ورود ناهنجار و نابهنگام به هنجارهای قشنگ اجتماعی نه تنها آنها را ساماندهی نخواهد کرد ،بلکه هنجارهای قشنگ اجتماعی را تبدیل ناهنجاری و حتی بحران خواهد کرد.
نمونه ی بارز در مورد مراسم خوب و قشنگ چهارشنبه‌سوری در اوایل انقلاب است که با ورود غیر کارشناسانه و ناهنجار حاکمیت به یک هنجار قشنگ اجتماعی ،در طول چهار دهه مراسم چهارشنبه سوری عملاً تبدیل به یک بحران شده است که با هزینه‌های مادی و معنوی و خسارت های ‌جانی سنگین تاکنون منجر شده است ،چون با هنجار مراسم زیبای چهارشنبه سوری بصورت ناهنجار و قهرآمیز و خشن برخورد شده است که حاکمیت حاضر است با صرف هزینه‌های فراوان این روز را در سال با اضطراب اجتماعی سپری نماید.
همچنین در ارتباط با سایر موارد از جمله مسئله حجاب و پوشش ،ماهواره، و ویدئو و…برخورد های نامناسب و سلبی صورت گرفته که تاکنون نیز موفق نبوده است.
به نظر می رسد ،کسانی با شادی مخالفند که نمی خواهند خلاقیت و نشاط در زندگی ایرانیان خود را نشان دهد.
صاحب نظران علوم اجتماعی معتقدند؛چون شاد بودن هنر است و شاد کردن جامعه و مردم هنری والاتر از شاد بودن فردی می باشد.در ضمن لازم است به آن دسته از مخالفان شادی ملت گوشزد شود،مردم خودشان در ابراز شادی مرز های اخلاق را خیلی بهتر از خیلی مدعیان هم ‌می دانند و هم رعایت می کنند.

حمایت عجیب برخی رسانه های اصولگرا از اقدام صادق بوقی در ایام افشای «چای گیت»!!

موضوع عجیبی که در جریان شادی صادق بوقی مشاهده شد،اقدام برخی اصولگرایان و رسانه های اصولگرا در حمایت از صادق بوقی بود که آن را شادی ملت ایران قلمداد کردند.
در نگاه اول ،این اقدام برخی اصولگرایان اگر صادقانه باشد ،قابل احترام است و باید جامعه از این دسته اقدامات حمایت نماید.
ولی به نظر می رسد ،همراهی برخی رسانه های اصولگرا با جریان شادی «صادق بوقی» ،برای گمراه کردن و فراموش کردن افکار عمومی از جریان فساد بزرگ چای دبش باشد که بسیاری از مدیران ارزشی و انقلابی!! را در گیر خود کرده است ،باشد.
چون همین دوستان رسانه‌ای اصولگرا و ارزشی در فقره های دیگر فساد در جریان غیر اصولگرایان مثلاً در دولت‌ آقای روحانی چنان فساد های مالی بوجود آمده را بزرگنمایی کردند که تو گویی خودشان از کوچکترین اتهامات در زمینه فساد چای،فساد واردات برنج و قاچاق هزاران سکه طلا مبرا هستند!؟.

علی ایحال ،به نظر می رسد مدیران دولتی بایستی از برخورد خوب و با رعایت شئونات اخلاقی مردم در ابراز شادی ،کمی درس بگیرند و با مباحث دیگر مطرح باور کنند که مردم هم سرور مدیران هستند و هم از قدرت تشخیص بالایی برخوردارند و اگر کسانی بخواهند هنجارهای قشنگ اجتماعی را دچار اختلال و سواستفاده نمایند،خودشان با برخورد های منفی و ندادن زمینه به هنجار شکنان ‌موارد را مدیریت خواهند کرد و این موضوع را ‌ملت اثبات کرده است.