چرا مدیریت ارشد استان و دستگاههای نظارتی ذی ربط نسبت به ‌واگذاری غیر قانونی تجهیزات مدرن تشخیص طبی سهمیه ای بخش درمانی دولتی به بیمارستان خصوصی خاص در رشت از خاطیان و مدیران گذشته دانشگاه علوم پزشکی گیلان بازخواست نمی کنند ؟!ا

چرا بیمارستان خصوصی خاصی در رشت از حمایت های برخی در قدرت برای پایمال کردن حقوق عموم مردم گیلان برخوردار است؟!

در بیمارستان های دولتی استان گیلان در شهرستان رشت و سایر شهرستان های استان ،بیماران برای برخورداری از خدمات و استفاده از تجهیزات مدرن تشخیص طبی اعم از ام آر آی و سی تی اسکن و سایر تجهیزات مدرن تشخیص طبی در نوبت های بسیار طولانی قرار دارند و این موضوع سالیان سال است که […]

در بیمارستان های دولتی استان گیلان در شهرستان رشت و سایر شهرستان های استان ،بیماران برای برخورداری از خدمات و استفاده از تجهیزات مدرن تشخیص طبی اعم از ام آر آی و سی تی اسکن و سایر تجهیزات مدرن تشخیص طبی در نوبت های بسیار طولانی قرار دارند و این موضوع سالیان سال است که به یک معضل برای اکثریت مردم استان تبدیل شده است ،طوری که برخی از بیماران در نقاط مختلف استان به دلیل عدم تشخیص به موقع بیماری شان ،چه بسا ،حتی جان شان را تا رسیدن نوبت خدمات گیری از این دستگاههای مدرن تشخیص طبی از دست می‌دهند .

حال سوال اساسی افکار عمومی در این ارتباط این است که چرا مدیریت های مختلف دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال های گذشته ، در جذب سهمیه های این دستگاههای مدرن تشخیص طبی براساس میزان جمعیت استان گیلان در مراکز درمان دولتی مستقر ، عمل و تامین نکرده‌اند ؟!
به نظر می رسد ،با کم کاری و عدم توجه مدیران دولتی بخش درمان و شاید خدای ناکرده با بخشش از کیسه مردم به برخی از فعالان بخش خصوصی درمان بدنام!!!! به منفعتی رسیده باشند و یا زیاده‌خواهی برخی از پزشکان فعال در بخش خصوصی و برخی صاحبان بیمارستان های خصوصی در سنوات گذشته عملاً سهمیه های در نظر گرفته شده برای جمعیت استان که بیس درمانی آنان درمان دولتی می باشد، به بخش خصوصی در حوزه ی درمان واگذار شده است!! ؟و همین موضوع باعث گردیده تا عموم مردم استان گیلان برای خدمات گیری از این تجهیزات مدرن تشخیص طبی در رنج و مشکلات فراوانی قرار داشته و عملاً بیمارستان های دولتی در سرویس دهی به مردم به علت کمبود دستگاههای مذکور با تنگنا و موانع متعددی مواجه باشند.
براساس شنیده ها برخی از مراکز درمانی خصوصی در گیلان ، نمی دانیم با چه اولویت و یا رابطه ای و یا رانتی ،توانسته اند بخشی از این تجهیزات سهمیه ای بر پایه جمعیت استان که اولویت آن با بخش درمان دولتی است برای بیمارستان یا مراکز خصوصی خود براحتی و با سهمیه و قیمت های دولتی در گذشته در اختیار بگیرند و عملاً سهم مراکز درمان دولتی در گیلان را از برخورداری از این تجهیزات مدرن تشخیص طبی را از بین برده اند.

با این اقدامات ضعیف و غیر شفاف مدیریتی در سنوات گذشته ،سالهاست مردم برای خدمات گیری از این تجهیزات مدرن یا باید تمام هست و نیست زندگی شان را بفروشند تا هزینه های سرسام آور برخورداری از خدمات این تجهیزات را به بخش خصوصی بپردازند و یا اینکه آنقدر در نوبت دریافت خدمات از این دستگاههای مدرن تشخیص طبی در انتظار مراکز درمانی دولتی بمانند تا شاید بعد از چندین ماه نوبت به آنان برسد و یا شاید هم در این نوبت های طولانی خدای ناکرده تعدادی از بیماران در اثر شدت بیماری جان شان را از دست بدهند!!؟
آیا مدیریت های دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بویژه معاونت های درمان این دانشگاه در سنوات گذشته هیچ برنامه ریزی نداشته‌اند تا مراکز درمانی دولتی را براساس میزان جمعیت استان به این تجهیزات مدرن تشخیص طبی ،مجهز کنند تا هم اکنون مردم با چنین معضلی در حوزه ی درمان دولتی مواجه نباشند؟!

آیا آن بیمارستان و یا مرکز خصوصی بدون ساپورت مدیریت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و یا ذی نفوذان دیگر در سنوات گذشته به این تجهیزات سهمیه ای دست پیدا کرده است تا بتواند خدمات تشخیص طبی را به مردم با قیمت های نجومی ارائه نماید!؟

چرا رابطه سالاری و رانت جویی باعث گردیده تا سلامت و جان مردم به مخاطره بیافتد ؟!

به نظر می رسد ،حوزه ی درمان در استان گیلان در سنوات گذشته با مدیریت ضعیف و غیر مسئولانه باعث شده تا مراکز درمانی دولتی در گیلان براساس سهمیه ی جمعیتی از از تجهیزات مدرن تشخیص طبی برخوردار نشوند و این کم کاری و بی تفاوتی در حوزه ی درمان دولتی در گیلان باعث گردیده تا بیماران با پرداخت هزینه های کمرشکن به بخش خصوصی و برخی بیمارستان های خصوصی اقدام به درمان خود کنند ،چون مراکز درمان دولتی استان به دستگاه‌های مدرن تشخیص طبی متناسب با جمعیت استان مجهز نیستند و با کمال تأسف به نظر می رسد، بخشی از این تجهیزات مدرن و سهمیه ای با رابطه بازی و رانت جویی افراد خاصی در حوزه ی درمان خصوصی استان واگذار شده است و این موضوع بخش درمان دولتی را در گیلان با چالش جدی مواجه کرده است و شوربختانه گوش شنوایی هم برای ترتیب اثر دادن به این مطالبه ی به حق مردم در دانشگاه علوم پزشکی گیلان وجود نداشته است.
علی ایحال ،مردم امید دارند که در دوره ی جدید مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، به این مشکلات و چالش ها نه به صورت شعاری بلکه بشکل علمی،مدیریتی،عملیاتی و واقعی رسیدگی و معلوم شود که چرا مردم گیلان برای درمان به برخی بیمارستان های خصوصی ،بایستی جریمه و باج بدهند ؟؟!!

علی کریمی پاشاکی _روزنامه نگار _