چرا قرنطینه ی مناطق آلوده به ویروس کرونا را عملیاتی نمی کنند؟!/ آیا می توانیم در مقابل سونامی احتمالی ناشی از عدم قرنطینه ی مناطق آلوده به کرونا مقابله کنیم؟

اخبار رسیده از وضعیت کرونا ویروس در مناطق آلوده و حتی در سایر مناطق و استانهای کشور نگران کننده و در حال گسترش و اپیدمی حداکثری است.به نظر می‌رسد ،این بیماری منحوس به همان اندازه که مسئله ی بهداشتی و درمانی و اجتماعی می باشد با کمال تأسف به همان اندازه هم مسئله ای سیاسی […]

اخبار رسیده از وضعیت کرونا ویروس در مناطق آلوده و حتی در سایر مناطق و استانهای کشور نگران کننده و در حال گسترش و اپیدمی حداکثری است.به نظر می‌رسد ،این بیماری منحوس به همان اندازه که مسئله ی بهداشتی و درمانی و اجتماعی می باشد با کمال تأسف به همان اندازه هم مسئله ای سیاسی هم است.
باید قبول کنیم که کرونا بیماری است کور و هیچ مرز جغرافیایی و اقلیمی و سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد و بین افراد جامعه هیچ فرقی قائل نیست و شاید فقط سراغ کسانی نمی تواند برود که خود مراقبتی را بخوبی بلدند و بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت می کنند و یا به خوبی می توانند در چنین شرایط خطیری خود را قرنطینه کنند.
عبور کرونا ویروس کور ومنحوس از تمام خط کشی ها
این ویروس کور و منحوس از هر نوع خط کشی ها که امروزه بر اثر تنگ نظری ها و ندانم‌کاری ها و غفلت ها و ضعف های متنوع مدیریتی در طول سالیان سال گذشته و اخیر که در ایران و استان گیلان و در جای جای این این سرزمین رواج دارد،گذر کرده و می کند و هیچ دروازه و مانعی را برای خود متصور نیست.
این ویروس به نصیحت ها و برخی موعظه ها هم اعتنایی ندارد و به کجراهه ی خود برای مقابله با انسانها تا زمانی ادامه می دهد که بتوان با اقدامات و تدابیر واقعی و با امکانات و تجهیزات لازم و صد البته خود مراقبتی یکان یکان مردم و جدی گرفتن رفتارهای فردی و اجتماعی و رعایت اصول بهداشتی از طرف همه ی مردم و اقدامات دیگری از جمله قرنطینه ی مناطق و مکان های مورد هجوم ویروس منحوس کرونا،حلوی جلوی گسترش و شیوع و خسارت های جبران ناپذیر انسانی آن را گرفت.
اگر روند مقابله ویروس کرونا را صرفا به سخنرانی ها،میزگردها،مصاحبه ها و تشکیل جلسات ستادی و غیر ستادی بگذرانیم و در مقابل این دشمن نامریی مردم،اقدامات جدی‌تر ی انجام ندهیم،با توجه به شروع موج دوم اپیدمی که تقریباً در مناطق آلوده آغاز شده است،احتمالا شاهد گسترش ویروس در مناطق دیگر کشور خواهیم بود.
در این حالت اگر اقدام جدی قرنطینه را انجام ندهیم،به نظر می‌رسد وقوع سونامی غیر قابل مهار آن هم با این امکانات کم و محدود در مقابله با کرونا ،اجتناب ناپذیر خواهد بود.
قرنطینه ی مناطق آلوده را جدی بگیرید
به نظر می‌رسد،بایستی دست اندرکاران در مرحله ی اول حداقل تصمیم سازان و تصمیم گیران در مناطق آلوده به کرونا ویروس حالت قرنطینه اعلام کنند تا از روند گسترش شیوع این بیماری خطرناک به سایر مناطق کشور جلوگیری شود.همچنین ضرورت دارد تا برای مقابله بهتر با بحران کرونا ویروس و مدیریت منطقی و همه جانبه ی آن در همه‌ی ابعاد،فرایند همه جانبه ی مدیریتی و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل و نقطه نظرات سایر نخبگان و تاثیرگذاران در اتخاذ تصمیمات همه جانبه ی مدیریتی غفلت نشود و باز فقط از ایده ی عده ای معدود از مدیران امتحان پس داده ،در تعیین و تکلیف یک موضوع حاد و پیچیده مانند بیماری کرونا استفاده شود که حداقل تاکنون مدیریت درخشان، و قابل دفاعی نداشته اند.ضرورت حیاتی دارد تا دلسوزان مردم در مدیریت های ارشد کشور و استانی ،دایره ی تصمیم گیری و تصمیم سازی در باره ی مباحث و موضوعاتی را که با جان و سلامت مردم و جامعه ارتباط مستقیمی دارد،کنی وسعت نظر و دید داشته باشند و از همه ی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود جامعه برای گرفتن بهترین تصمیم قابل اجرا و یا درست ترین تصمیم مدیریتی استفاده کنند.
این قلم باور دارد که اعمال قرنطینه مشکلات خاص خودش را دارد ولی در شرایطی که در پیش است،شاید قرنطینه ی مناطق آلوده بهترین تصمیم اجرایی برای حال و آینده باشد.

بقلم علی کریمی پاشاکی_ روزنامه‌نگار