انتشار گزارشی در مورد عملکرد نمایندگان گیلان در سال 1401؛

چهار نماینده هیچ سوال و تذکری نداشته اند!؟

یک سایت خبری به نقل از سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی عملکرد نمایندگان گیلان در بهارستان را منتشر کرده است. در این جدول مشخص شده است که چهار نماینده گیلان از  هیچ سوال و تذکری در سال ۱۴۰۱ استفاده نکرده اند. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و خمام نیز با ۲۳ سوال، ۴۱ تذکر و […]

یک سایت خبری به نقل از سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی عملکرد نمایندگان گیلان در بهارستان را منتشر کرده است.

در این جدول مشخص شده است که چهار نماینده گیلان از  هیچ سوال و تذکری در سال ۱۴۰۱ استفاده نکرده اند. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و خمام نیز با ۲۳ سوال، ۴۱ تذکر و ۲ بار استفاده از ۲۳۴ ( ارائه شکایت درباره عملکرد هیات وزیران) صدرنشین عملکرد آماری نمایندگان گیلان است.

البته این بدین معنا نیست که هرکس سوال و تذکری دهد عملکرد فوق العاده ای داشته، اما این که نماینده ای هیچ کاری در مجلس نشان نداده قطعا نشان دهنده انفعال وی می‌تواند باشد. از نظر کلی نیز تنها عملکرد سه نماینده اول از لحاظ سوال و تذکر مطلوب به نظر می‌رسد و بقیه آمار چندان بالایی ندارند.

گفتنی است برخی آمار این جدول دارای شک و شبهاتی نیز است. مثلا در مورد کاظم دلخوش و حسن محمدیاری گفته شده که  هیچ تذکر شفاهی نداشته اند که صحیح نیست و آن‌ها تذکرات شفاهی زیادی در مجلس داشته اند. ولی به طور مثال  سید علی آقازاده نماینده رشت تنها در سال ۹۹ و دولت قبلی تذکر شفاهی زیادی داشته و در این دولت چیزی از وی یافت نشده است.