برای همدردی و درخواست کمک به سیل زدگان استان گلستان؛

چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار…

استان گلستان و شرق استان مازندران و مردمان فهیم و شریف شان،اعضای عزیز ما ایرانیان هستند،به کمک خانواده ی خود بشتابیم

 

استان گلستان و شرق استان مازندران و مردمان فهیم و شریف شان،اعضای عزیز ما ایرانیان هستند،به کمک خانواده ی خود بشتابیم

««گلستان در محاصره سیل است و هموطنان در گنبد،آق قلا،گمیشان و… چشم به یاری ما دارند،پس بهترین زمان برای یکی شدن و دوست داشتن است»»
،،،،،بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار،،،،،

سکانس اول

قطعاً برخی از عوارض منفی باران های بیش از حد معمول قابل تحمل و قابل پیش بینی است.

سکانس دوم

ولی آنچیزی که در استان گلستان این روزها در حال مشاهده است ،فقط عوارض ناشی از شدت بحران سیل و بارندگی های اخیر نیست،بلکه مدیریت ضعیف در استان و مدیریت ضعیف تر و نالایق تر مدیریت بحران وزارت کشور است.حناب آقای نجار در بسیار ی از بحران های طبیعی و غیرطبیعی در سطح کشور عملاً نشان داده است که از مدیریت بحران فقط پوشیدن کاپشن مربوط و چکمه را بلد هستند.
اینکه گفته می‌شود ،مدیریت بحران در جریان عوارض گسترده سیل اخیر گلستان غافلگیر شده است،به شوخی بیشتر شبیه است.اگر مدیریت بحران در مواقع بروز بحران ناکارآمد است ،پس فلسفه وجودی آن چیست؟

سکانس سوم

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی ،لطفا در انتصاب مدیران استراتژیک از جمله مدیریت بحران در وزارت کشور،عقله های سیاسی و جناحی را کنار بگذارید و بفکر مردم این سرزمین باشید به جای دوستان تان.
اساساً هنر مدیریت بحران کاهش عوارض سیل بزرگ گلستان است نه توجیه غافلگیری از حجم بالای بحران.
قطعاً دولت محترم باید پاسخگو باشد،ولی آیا در این شرایط سخت و بحرانی آیا باید کمک حال دولت بود یا تسویه حساب سیاسی و تضعیف دولت؟
باید انتقاد کرد باید ایراد گرفت،خیلی هم خوب است ولی آقایانی که در این روزهای سخت در اتاقهای بحران آفرین خود فقط و فقط به تسویه حساب سیاسی فکر می کنند،نمی توانند دایه مهربان‌تر از مادر باشند.

سکانس چهارم و کمک به دولت و مردم گلستان

علی ایحال ‌،دولت ،وزارت کشور و مدیریت بحران کشور می بایست کار امداد رسانی و جبران خسارات را حدی تر بگیرند تا آلام مردم گلستان و مازندران کاهش یابد ولی هموطنان فهیم و شریف نیز بایدهمنوعان خود را در گلستان و شرق مازندران فراموش نکنند.
««چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار…..»»
بیاری هموطنان گلستانی،گنبدی،آق قلایی،گمیشانی و…خود بدون وقفه و تعلل بشناسیم تا کمی از کاستی ها را جبران کنیم ‌.
زمان تنگ است فقط به انتقادات و ایرادات بسنده نکنیم و به یاری دولت و مردم آسیب دیده بشتابیم…..
«««درود بر مردم فهیم و شریف ایران زمین»»»