به بهانه برگزاری انتخابات دوره یازدهم؛

چگونگی برگزاری انتخابات مطلوب و رقابتی

….

تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی راه طولانی باقی نمانده است. در این ارتباط ضرورت دارد تا تمامی نهادهای متولی برگزاری انتخابات طوری عمل کنند تا هم تمام سلایق سیاسی درون نظام بتوانند خود را در معرض آرای مردم قرار دهند و هم مردم بتوانند دایره ی انتخاب وسیع تر و متنوع تری داشته باشند تا از این رهگذر مشارکت مدنی مردم به حدی بالا برود تا مجلس آینده به معنای واقعی « در راس امور» و قوی تر از برخی مجالس قبل از خود باشد. باید به سمتی حرکت کنیم تا مجلسی با رقابت واقعی واجدین شرایط کاندیداتوری و مشارکت مدنی و گسترده مردم را به همراه داشته باشد. اساسا انتخابات مظهر مشارکت ملی و تضمین کننده ی منافع ملی می باشد. زیرا مشارکت مدنی و معنادار مردم، انسجام آنان و امیدشان به آینده را متجلی می کند و در نگاه بین المللی می تواند طمع و نقشه های برخی بدخواهان و دشمنان کشور را نیز بدون کمترین هزینه و آرایش های نظامی و دفاعی و … خنثی کند. در ضمن برگزاری انتخابات با اسلوب رقابتی واقعی و مشارکت مدنی و واقعی مردم این پیام را به مجامع جهانی صادر می کند که در ایران بین ملت و حاکمیت پیوندی سیستماتیک برقرار است و مردم در جهت اعتلای منافع و امنیت ملی و ارزشهای ملی خود ایستاده اند. لازم است به متولیان امور تاکید شود، برگزاری انتخابات رقابتی حداکثری و پرشور نشانگر آن خواهد بود که در این نظام سیاسی این مردم هستند که حرف اول و آخر را می زنند، پس باید در برگزاری انتخابات رقابتی تمام تلاش شان را متمرکز کنند. در ضمن برگزاری چنین انتخاباتی (رقابتی حداکثری) در شرایطی که مردم با مشکلات و تنگناهای عدیده ی اقتصادی مواجهند و اعتمادشان نسبت به حاکمیت به علت های مختلف و متنوعی دچار خدشه شده است و نسبت به آینده ی شان دچار تردید شده اند، نیازمند بستر سازی مناسب از سوی متولیان آن است.

دولت باید نقش خود را در حوزه ی اجرایی در برگزاری یک انتخابات سالم، رقابتی به دور از نگاه سیاسی ایفا کند، شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر که وظیفه تایید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارد و نهادهای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی به عنوان مراجع ذی صلاح هم مر قانون را سرلوحه قرار دهند و در فضایی شفاف، از تاثیر سلیقه ها و جوسازی ها علیه افراد جلوگیری کنند. علی ایحال تجربه نشان داده است که هرگاه فضای برای حضور عناصر موثر و مهم جناح ها و گروههای مختلف سیاسی درون نظام که هریک به نحوی تعهد خود را به مردم و منافع ملی و کشور نشان داده اند و مشارکت حداکثری مردم فراهم تر بوده و اهرم نظارت آنها را از گردونه ی انتخاب خارج نکرده، ماحصل انتخابات مجلس، تشکیل مجلس ملی تر و کلان نگرتربوده است.