نگاهی به چرایی هجمه کارگزاران بیکار به دکتر نوبخت؛

چیستی دکتر نوبخت، در جاذبه و دافعه پیرامونی / نگاه کارگزاران سازندگی به پدیده ها و فرآیندها اصلاح طلبانه نیست

بزرگان و صاحب نظران  علمی و معرفتی بر این باورند که از آنچه و آن هویتی که دارای شناسنامه و بزرگی و تواضع است یا باید هیچ نگفت و یا باید با تواضع، ادب و بزرگی سخن گفت یعنی به دور از آرایش و آلایش به همین دلیل فلسفه نگارش این متن بازگو کردن وجنات و بزرگی و مشخصات تک مردی از دیار گیلان است که بی وقفه درد داشته و دارد و از فهم انسانی که برخوردار است، در چشم کج اندیشان و بدخواهان، به گناهی نابخشودنی متهم بوده است.
دکتر نوبخت در عده و عده با ۳ گروه روبرو بود:
۱ـ انقلابیون دسته چندمی حاسد
۲ـ نقاب داران اصلاح طلب جاهل
۳ـ متعصبان بی عصمت جاهل
که ایشان تاکنون با سه نیرو و ابزار« ایمان انقلابی»، «امید مدبرانه» و «اعتدال صابرانه» مغلوبشان کرده است. بله، یکی از ویژگی های منحصر بفرد«محمد باقر نوبخت» حتی در آن هنگام که به گفته خودش در محاصره تبلیغات تخریبی مخالفان و برخی که عکس برگردان دوستی را بر چهره دارند، تنها سکوت بوده است، اما نکته آنست که «سکوت بیانی» اش ابدا «خاموشی سیاسی» سیاسی نیست، بکله در ایشان یک خصیصه ویژه وجود دارد و آن کنشگری «زمان پرور» و یا فرزند زمانه خود بودن است. در واقع در شیوه تفکر سیاسی و اجتماعی و … دکتر محمد باقر نوبخت، رفتار و کنش سیاسی نباید یه یک کنش ذهنی ـ کلامی محض محدود باشد و فضای زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه متشنج گردد تا انقلاب ربایان و نامحرمان بتوانند به اهداف غیر انسانی شان برسند، آنانی که از منفذهای ریا و تزویر نفوذ کرده اند. با کمال تاسف در زمانه ای حیات داریم که برخی تا دیروز مخالف هر گونه تحول خواهی و روز آمدی در فرآیند زیست جمهوری اسلامی بوده و هستند با بدل شدن به تحول خواهان و برخی هم اصلاح طلبان و عده ای هم با تبدیل شدن به موحدان امروز میراث خمینی کبیر می خواهند، همه کاره مردم، نظام و انقلاب و تحوال خواهی و روز آمدی تبدیل شوند و همه کس و همه چیز را مصادره به خود و منافع خود نمایند. اما هنر شخصیت های متعدلی همچون دکتر محمد باقر نوبخت در این شرایط سخت و پیچ خطرناک تحولات کشور، منطقه و دنیا این است با بزرگداشت «واقعیت ها» به جای «دهن کجی بر واقعیت ها» آرمان سالاری اعتدالی خود را حفظ کرده و دقیقا به همین دلیل است که امثال دکتر نوبخت و بزرگانی چون آیت ا… هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، آیت ا… طالقانی، سید محمود دعایی و … از تبار مردان تاریخی هستند و در حافظه تاریخ خواهند ماند.
حکایت حزب محترم کارگزاران سازندگی حکایت محافظه کارانه یا اصلاح طلبانه
به باور این قلم، نگاه برخی عزیزان در حزب کارگزاران سازندگی که خود را از جمله احزاب در جبهه اصلاح طلبی ایران قلمداد می کند، نگاه این چنینی به تحولات و ساختارها، نه اصلاح طلبانه است و نه تحول خواهانه. مگر می شود در ایجاد و یا حذف کنش ها و فرآیندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فقط اعمال و رفتار یک فرد تاثیر گذار مطلق باشد. این نگاه به تفکر محافظه کارانه و قشری بیشتر شباهت دارد و تا نگاه اصلاح طلبانه و رفرمیستی.در جهان پیرامونی پدیده ها، شخصیت ها و فرآیندها در مجموعه وارگانیسم یا درهم تنیدگی تاثیرات همگرایانه و یا واگرایانه دارند. در تعجبم از کنشگرانی چون آقای حسین مرعشی که سالیان سال در کنار یکی از مردان بزرگ تاریخ سیاست ایران یعنی آیت ا… هاشمی رفسنجانی زیست اند ولی از عصاره تفکرات اعتدالی و اصلاح طلبان ایشان بهره لازم نبرده اند.
حزب کارگزاران سازندگی با این شکل و شیوه نگاه به پدیده و تحولات اثبات کرد که در پایین ترین درجه و بخش نگاه اصلاح طلبان ایران قرار دارد و در مواقع زیادی، عملکرد و کارکردشان به محافظه کاران و برخی اصولگرایان بیشتر شباهت دارد تا به بدنه اصلاح طلبی ایران.

علی کریمی پاشاکی / روزنامه نگار