چین به تهران اعلام کرده روابط با واشنگتن را به خاطر ایران بر هم نمی‌زنیم

شرکت یوتانگ چین از بزرگترین تولیدکنندههای اتوبوس و میدل باس دنیا: بخاطر ایران روابط خودمان با آمریکا را به خطر نمیندازیم! احسان فروزنده،  مدیر تحقیق و توسعه شرکت خودروسازی یوتانگ چین(از بزرگترین تولید کننده‌های اتوبوس و میدل باس دنیا)با تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد چین، گفت: طرف چینی در مذاکرات خود با مقام‌های ایرانی بارها […]

شرکت یوتانگ چین از بزرگترین تولیدکنندههای اتوبوس و میدل باس دنیا: بخاطر ایران روابط خودمان با آمریکا را به خطر نمیندازیم!

احسان فروزنده،  مدیر تحقیق و توسعه شرکت خودروسازی یوتانگ چین(از بزرگترین تولید کننده‌های اتوبوس و میدل باس دنیا)
با تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد چین، گفت: طرف چینی در مذاکرات خود با مقام‌های ایرانی بارها اعلام کرده است، پکن روابط اقتصادی خود را با واشنگتن به خاطر برخی ملاحظات ایران بر هم نمی‌زند. ایران و چین روابط دیرینه و خوبی دارند، ولی به عنوان نمونه قرار بود در خیابان آزادی تهران پروژه احداث تراموا را شرکت چینی نصب و بهره‌برداری کند و حتی اتوبوس‌های فرسوده نوسازی شوند، ولی طرف چینی ملاحظات خود را با طرف آمریکایی دارد و به خاطر سود جزئی با ایران، سود کلانش را با واشنگتن به خطر نمی‌اندازد.