کارنامه سازی برای دولت رییسی!!

گیلان بهتر نوین به نقل از آفتاب نیوز _بعد از اینکه نادرستی ادعا های مسولین اقتصادی دولت سیزدهم با انتشار گزارش های رسمی مرکز امار و بانک مرکزی مشخص گردید. به طوریکه: ١- نرخ تورم اردیبهشت ماه سال ١۴٠٢ نسبت به ماه مشابه در سال ١۴٠٠ نه تنها مهار نشد بلکه تورم سالانه ٨/١ واحد […]

گیلان بهتر نوین به نقل از آفتاب نیوز _بعد از اینکه نادرستی ادعا های مسولین اقتصادی دولت سیزدهم با انتشار گزارش های رسمی مرکز امار و بانک مرکزی مشخص گردید.
به طوریکه:
١- نرخ تورم اردیبهشت ماه سال ١۴٠٢ نسبت به ماه مشابه در سال ١۴٠٠ نه تنها مهار نشد بلکه تورم سالانه ٨/١ واحد درصد و تورم نقطه ای ٧/٧ واحد درصد و تورم ماهانه ٢/١ واحد درصد افزایش یافته و أساسًا اعلام نرخ ۶٠ درصدی تورم در دولت روحانی کاملًا بی پایه بوده است.
٢- رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ١۴٠١ نسبت به مدت مشابه در سال ١۴٠٠ و اخرین فصل کاری دولت روحانی ، کاهش یافته و از ۶/٩ درصد به ۴/۶ درصد تقلیل یافته است .
٣- رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در مدت مذکور از ١١/٣ درصد به سه دهم درصد سقوط کرده است.
۴- در یکسال بهمن ١۴٠٠ تا بهمن ١۴٠١
پایه پولی و نقدینگی به ترتیب ،
٢٢٨ هزار میلیارد تومان و یک میلیون و ۴٧٩ هزار میلیارد تومان و هم چنین بدهی دولت به بانک مرکزی ١٣٢ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
۵- اشتغال در طی سال ١۴٠١ کمتر از ٢۶۴ هزار نفر افزایش داشته و ایجاد و ازدیاد یک میلیون شغل رسمًا کذب بوده است.
در چنین شرایطی است که تیم رسانه ای دولت با روحیه گرفتن از بهره برداری چند طرح عمرانی که در مرحله افتتاح توسط دولت روحانی بوده ، هم چون راه اهن زاهدان – خاش
، کانال انتقال اب از پشت سد کانی سیب به دریاچه ارومیه که از حدود ٣۵ کیلومتر صرفًا ۵٠٠ متر باقی مانده بود و یا راه اهن میانه به تبریز که قطعه میانه – بستان اباد در دولت روحانی مورد بهره برداری قرار گرفته و قطعه بستان اباد به ایستگاه خاوران تبریز نیز اماده افتتاح بوده و به استناد گزارش دکتر پزشکیان در توئیت خود این قطعه با دوسال تاخیر در دولت سیزدهم مورد بهره برداری قرار گرفته است!
این تیم رسانه ای با نادیده گرفتن اقدامات زیربنایی دولت روحانی در افزایش
٢۵١٩ کیلو متر خط ریلی جدید
٨٣٨ کیلومتر ازاد راه
١٠۵٩٧ کیلو متر بزرگراه و راه های اصلی
١١٣٠٠ کیلو متر راه روستایی و تکمیل و تحویل
١٢٨۶٩١٨ واحد مسکونی مهر …
که با اختصاص اعتباراتی بالغ بر ۴۵٨ هزار و ۴۴١ میلیارد تومان انجام یافته است و طبق گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور ارزش روز این طرح ها به قیمت سال ١٣٩٩ بالغ بر هزار و ١٩۴ هزار و ٣٠١ میلیارد تومان اعلام شده است
تلاش دارند تا با عملکرد دولت روحانی برای دولت رییسی کارنامه ای تنظیم نمایند.
اما این درحالی است که انتظار می رفت که طی دوسال گذشته دولت رییسی نسبت به اتمام کلیه طرح های عمرانی در حال اتمام دولت روحانی از جمله طرح های زیر اقدام می کرد:
١- راه اهن همدان – سنندج
٢- راه اهن میانه – اردبیل
٣- راه اهن چابهار – زاهدان
۴- راه اهن رشت – کاسپین انزلی
۴- راه اهن اصفهان – شهرکرد
۵- قطعه ٢ ازاد راه تهران – شمال
۶- ازاد راه شیراز- اصفهان ( ایزد خواست)
٧- تکمیل ازاد راه منجیل- رودبار
٨- بیش از ١٠ هزار تخت بیمارستانی جدید…
لذا در شرایطی که دولت سیزدهم از دو برابر شدن درامدهای نفتی و چهاربرابر شدن درامد های گازی برخوردار بوده است هم اکنون تیم رسانه ای دولت باید به جای فرافکنی به طور شفاف به مردم پاسخ دهد که چرا تیم اقتصادی دولت با وجود وعده های مکرر طی دوسال گذشته نه موفق به بهبود شاخص های اقتصادی بوده و نه قادر به بهره برداری از طرح های عمرانی در مرحله اتمام دوره دولت قبل نبوده اند؟!