کارگرنیا برای سومین دوره متوالی رئیس شورای شهر رشت شد

با برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای شهر رشت، محمدحسین کارگرنیا برای سومین دوره متوالی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد. هر یازده عضو شورا در این جلسه به کارگرنیا برای بقا در پست ریاست رای دادند. بعد از دوره دوم شورا این اولین بار است که رئیس شورای رشت  در همه دوره ها انتخاب می‌شود.   همچنین […]

با برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای شهر رشت، محمدحسین کارگرنیا برای سومین دوره متوالی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

هر یازده عضو شورا در این جلسه به کارگرنیا برای بقا در پست ریاست رای دادند. بعد از دوره دوم شورا این اولین بار است که رئیس شورای رشت  در همه دوره ها انتخاب می‌شود.

 

همچنین هادی رمضانی کاندیدای نایب رییس شورای اسلامی شهر رشت شد که توانست با ۱۱ رای در این جایگاه قرار گیرد.

مجید عزیزی نیز با ۱۱ رای به عنوان خزانه دار شورای شهر رشت انتخاب شد.

مهیار سماکچی نیز با ۷ رای به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت و حسن کریمی کرنق و رضا عاشری با آرای برابر به عنوان دو منشی هیات رئیسه شورای شهر رشت در سومین سال فعالیت شورای ششم انتخاب شدند.