نامه اعتراضی علی مطهری به هیات نظارت: موافق نبودن با نظر ولی فقیه، به معنای عدم وفاداری نیست

کاسه داغتر از آش شده‌اید

علی مطهری در نامه ای به هیات نظارت، اعتراض خود نسبت به ردصلاحیتش را رسما اعلام کرد و نوشت: عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی یا با اقدام مسلحانه ثابت می‌شود و یا با ایجاد آشوب و تخریب. بدیهی است که اینجانب نه اقدام مسلحانه داشته‌ام و نه سطل آشغالی آتش زده‌ام و اساساً […]

علی مطهری در نامه ای به هیات نظارت، اعتراض خود نسبت به ردصلاحیتش را رسما اعلام کرد و نوشت:

عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی یا با اقدام مسلحانه ثابت می‌شود و یا با ایجاد آشوب و تخریب. بدیهی است که اینجانب نه اقدام مسلحانه داشته‌ام و نه سطل آشغالی آتش زده‌ام و اساساً این کارها را بلد نیستم.

همچنین ممکن است با نظر ولی‌فقیه در موضوعی موافق نباشیم و این مخالفت را ابراز کنیم. این هم به معنی عدم وفاداری به ولایت فقیه نیست. خود مقام رهبری چند بار فرموده‌اند «ممکن است کسی در موضوعی نظری مخالف نظر من داشته باشد، باید آزاد باشد حرفش را بزند». / خبرآنلاین