رضویان، رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورا:

کاشت درختان بومی و گل‌آرایی ورودی رشت با درختچه‌ها و گیاهان همیشه سبز

 رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت اظهار کرد: سرانه فضای سبز شهر رشت امروز عدد خجالت‌آور ۲ و نیم مترمربع است، در صورتی که سرانه کشوری رقمی معادل هفت تا دوازده و در دنیا معادل بیست و پنج متر مربع است. سید حسین رضویان اظهار کرد: نتایج اقدامات شهرداری در توسعه فضای سبز […]

 رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت اظهار کرد: سرانه فضای سبز شهر رشت امروز عدد خجالت‌آور ۲ و نیم مترمربع است، در صورتی که سرانه کشوری رقمی معادل هفت تا دوازده و در دنیا معادل بیست و پنج متر مربع است.

سید حسین رضویان اظهار کرد: نتایج اقدامات شهرداری در توسعه فضای سبز شهری ملموس نیست و انتظارم دارم تا ضمن سرعت بخشیدن به اقداماتی که منجر به توسعه فضای سبز می‌گردد، چهار پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان، جفرودی بلوار خرمشهر، ایثارگران و آریانور مسکن مهر تا پایان سال تقدیم شهروندان گرامی شود.

وی افزود: از آغاز شکل‌گیری شورای ششم بر بازپیرایی ورودی شهر رشت از سمت جاده تهران و کاشت درختانی با گونه‌های خاص و سایه‌گستر تاکید داشته‌ام اما هنوز این مهم برآورده نشده است. خواست همشهریان این است تا ورودی شهر زیبنده و آراسته باشد. در این خصوص سیاست کمیسیون توسعه پایدار بر این استوار است تا شهرداری تا پایان امسال ضمن بهره گیری از درختان بومی نسبت به کاشت قریب چهارصد درخت و گل‌آرایی ورودی رشت با درختچه‌ها و گیاهان همیشه سبز اقدام لازم را برای جلب رضایت همشهریان و گردشگران بعمل آورد.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت در پایان با اشاره به افتتاح پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان تا پایان سالجاری اظهار امیدواری کرد که سرانه فضای سبز شهر رشت تا پایان دوره ششم به هفت مترمربع برسد.