با شروع اسفند ماه؛

کاشت ۴۰۵۵ اصله درخت و نهال در مناطق پنج گانه شهر رشت آغاز شد

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت از آغاز درختکاری ها در مناطق پنجگانه شهری رشت توسط مناطق پنج گانه و سازمان سیما،منظر و فضای سبز خبرداد.