کاشت ۶۰ درخت نارنج در خیابان شیخ زاهد‌

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان ، به منظور گسترش فضای سبز شهری، تلطیف هوا، استفاده از درختان بومی و مثمر تعدا‌د ۶۰ اصله درخت نارنج توسط واحد سیما، منظر و فضای سبز شهرداری لاهیجان در خیابان شیخ زاهد گیلانی کاشته شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان ، به منظور گسترش فضای سبز شهری، تلطیف هوا، استفاده از درختان بومی و مثمر تعدا‌د ۶۰ اصله درخت نارنج توسط واحد سیما، منظر و فضای سبز شهرداری لاهیجان در خیابان شیخ زاهد گیلانی کاشته شد.

  • کاشت نارنج1
  • کاشت نارنج3