محصولی محبوب که به نام کاشفش ثبت نشد؛

کاشف برنج «هاشمی» دارفانی را وداع گفت

 یوسف هاشمی زاده کاشف برنج مشهور و کیفی «هاشمی» به دلیل بیماری دارفانی را وداع گفت. برنج هاشمی یک از مرغوبترین و محبوب‌ترین برنج خانواده های ایرانی است. هرچند آن مرحوم هیچ وقت نتوانست از برند این محصول استفاده کند و جزء اسم برنج چیزی از آن به دست نیاورد. وی با تکیه برمشاهده،بررسی و […]

 یوسف هاشمی زاده کاشف برنج مشهور و کیفی «هاشمی» به دلیل بیماری دارفانی را وداع گفت.

برنج هاشمی یک از مرغوبترین و محبوب‌ترین برنج خانواده های ایرانی است. هرچند آن مرحوم هیچ وقت نتوانست از برند این محصول استفاده کند و جزء اسم برنج چیزی از آن به دست نیاورد.

وی با تکیه برمشاهده،بررسی و آزمون و خطا موفق شد رقم « هاشمی» را از ارقام سنتی و آسیب پذیر برنج گیلان به دست آورد.

شهریورماه گذشته، رامین هاشمی زاده پسر این کشاورز کتاب تاریخچه برنج هاشمی را منتشر کرد. این کتاب، روایت کاشف فروتن برنجی است که طی سه دهه گذشته بخش اعظم شالیزارهای گیلان و ایران با آن کشت شده و سفره‌های میلیون‌ها ایرانی را پر از عطر و طعم کرده است.