گزارش جلسه انتخاب شهردار جنجالیترین شورای گیلان؛

کاندیدای نزدیک به نماینده شهردار تالش شد!

نشست شورای شهر تالش (هشتپر)  برای تعیین شهردار برگزار شده و نتیجه آن همه را شوکه کرده است. باز هم اعضای شورا بخاطر چیزی که آن را فشار بیرونی به نفع کاندید خاص بیان کرده‌اند دست به آبستراکسیون خاص این شورا زدند و سه نفر از هفت عضو مصوبه رای گیری را امضا نکرده‌اند. عصر […]

نشست شورای شهر تالش (هشتپر)  برای تعیین شهردار برگزار شده و نتیجه آن همه را شوکه کرده است. باز هم اعضای شورا بخاطر چیزی که آن را فشار بیرونی به نفع کاندید خاص بیان کرده‌اند دست به آبستراکسیون خاص این شورا زدند و سه نفر از هفت عضو مصوبه رای گیری را امضا نکرده‌اند.

عصر روز سه شنبه ششم تیر همزمان با جلسه انتخاب شهردار و دام فروشان بخاطر نزدیکی عید قربان هزاران رأس دام را در پارک شورا و جنب ساختمان شورای شهر به فروش می‌رسانند. زمین مینی بسکتبال که جوانان در آن دست به توپ شده گوسفندها کنار آن مشغول علف خوری هستند و یک دستگاه پراید سفید مدل صبا هم از وسط زمین مینی بسکتبال عبور می‌کند. این تصویری از یک شهر بدون شهردار و بحران زده است. حالا هفت عضو شورای شهر به ریاست بهروز علی بابایی می‌خواهند به اوضاع سروسامانی بدهند.

سه گزینه علی درمانی سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان ماسال، حسن محمدپور شهردار لیسار و داوود قوی پنجه رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش روی اعضا هستند. علی درمانی یک روز قبل از میان گزینه ها کنار کشید و رقابت میان محمدپور و قوی پنجه جریان دارد. داوود قوی پنجه به عنوان شهردار با چهار رای برگزیده می‌شود و حالا سه نفر دیگر حاضر به امضای صورتجلسه مصوبه نیستند.

بهروز علی بابایی رئیس شورا با انتقاد از رویه موجود برای عدم امضای صورتجلسات می‌گوید: پس از این حاضر به برگزاری جلسات نیست.

رسول برهانی یکی از سه نفری که حاضر به امضای مصوبه نیست اظهار می‌کند: چنین انتخابی برای آینده شهر اشتباه است و چنانچه مراجع ذی صلاح گزینه اکثریت اعضا را تایید کنند او نیز صورتجلسه را امضا می‌کند.

سخنان عبدالله حسین پور تامل برانگیز است. وی با بیان نیاز تالش (هشتپر) به یک شهردار توانمند می‌گوید: که ما نیازمند یک شهردار هستیم و پروژه های عمرانی طی یک ساله گذشته روی زمین مانده است.

البته قوی پنجه گزینه نزدیک به حسن محمدیاری نماینده کنونی تالش در مجلس است. وی پیش از ریاست بر اداره بخشدار کرگانرود تالش و رئیس شورای اسلامی شهرستان نیز بوده است.

طبق شنیده‌ها عوامل بیرونی بر نشست روز سه شنبه و کنار کشیدن درمانی و رای اعضا تاثیر گذاشته‌اند تا آرا به نفع فرد خاصی باشند. یک عضو شورا بخاطر تایید صلاحیت همسرش به نفع یک گزینه چرخش موضع داشته است.