به بهانه ی انتصاب شایسته ی جناب آقای محمد رنجبر نیاول به سرپرستی فرمانداری شهرستان لنگرود؛

کرسی شایسته ی یک شایسته/ تزریق خون جوان و پر انرژی به مدیریت ارشد و اجرایی شهرستان لنگرود

..

بعضی نامها و اسامی هم قواره ی فرد موصوف هستند و شایسته اش.برخی کرسی ها، صفات و مسئولیت های مهم و تأثیرگذار،شایسته ی برخی مدیران شجاع،صادق واز جنس مردمند. آن جنس آدمها که اگر  در مدح و بزرگی رفتار و کردارشان بنگاری غش در معامله نکرده ای وتملق نگفته ای. آدمهای بی شیله و پیله ای که  اگر در وادی مدیریت اجرایی،سیاست،اقتصاد،فرهنگ و…حضور داشته باشند،گوهری گرانبها هستند،فارغ از نگرش و رویکردهای شان و اینچنین است،،محمد رنجبر نیاول،،فرزند راستین فرهنگ ،صداقت و مردم دوستی و مردم باوری به معنای واقعی و نه پوپولیستی آن.او به معنای واقعی مردم را به عنوان شهروند و روستاوند با بار حقوقی و انسانی آن اعتقاد دارد.

محمد رنجبر،مدیر جوان،شجاع،صادق و مردم باور است و همین خصایص وی  باعث شده تا در شهرستان لنگرود هم در میان شهر نشینان و هم در میان روستا نشینان کلامش نافذ و صداقت رفتار و بیانش مورد قبول آحاد مردم و حتی بسیاری از کنشگران سیاسی راست و چپ،اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالی هم باشد.

مدیر پرحوصله،صبور و توانمندی که بیشتر از  بسیاری از فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و…بر رعایت حقوق شهروندی به معنای واقعی و دفاع عقلانی از دگر اندیشان فکری و سیاسی درون نظام اهتمام دارد و مهم‌تر از همه برای ایجاد رفاه و آسایش برای شهروندان و روستاوندان عزمی راسخ دارد.وی  دارای شخصیتی شفاف،بی نقاب و بدون غش است.محمد رنجبر نیاول مدیر جوان و توانمندی که در میان اهالی شهرستان لنگرود از محبوبیت ویژه ای برخوردار است،به واقع می‌توان ادعا کرد،شایسته ای بر کرسی شایسته جلوس کرده است واین خوشوقتی و خوشبختی اولا برمردم فهیم و قدر شناس شهرستان لنگرود ودوما بر جناب آقای دکتر سالاری ،استاندار جوان و پرتلاش گیلان و سوما برتمامی افراد تاثیر گذار که در این انتصاب شایسته نقش داشته اند و همچنین بر جناب آقای محمد رنجبر نیاول مبارک و خجسته باشد .

والسلام ایام بکام /علی کریمی پاشاکی/روزنامه نگار