ازبین 21 آزمایشگاه قطب یک کشوری،

کسب رتبه اول آزمایشگاه کنترل موادغذایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان( وب دا) ؛دکتر نسیبه یوسفیان- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این خصوص، اظهار کرد؛ آزمایشگاه کنترل موادغذایی معاونت غذا و دارو  دانشگاه در مقایسات بین آزمایشگاهی انجام شده در بین ۲۱ آزمایشگاه قطب یک کشوری،موفق به کسب رتبه اول دردقت و صحت  […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان( وب دا) ؛دکتر نسیبه یوسفیان- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این خصوص، اظهار کرد؛ آزمایشگاه کنترل موادغذایی معاونت غذا و دارو  دانشگاه در مقایسات بین آزمایشگاهی انجام شده در بین ۲۱ آزمایشگاه قطب یک کشوری،موفق به کسب رتبه اول دردقت و صحت  نتایج آزمایشگاهی شد.
معاون غذا و دارو دانشگاه، با بیان اینکه یکی از شاخص های عملکرد آزمایشگاه های غذا و دارو، بررسی دقت و صحت نتایج می باشد، تصریح کرد؛ این ارزیابی هر ساله ، از سوی  مرکز آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و داروی کشور، انجام می گیرد.