کمال خرازی عازم قطر شد

سید کمال خرازی رئیس شوراى راهبردى روابط خارجى در راس یک هیات از نخبگان عازم دوحه شد. این هیات در کنفرانس گفتگوی عربی-ایرانی در دوحه قطر شرکت خواهد کرد. حسین جابرى انصارى معاون پیشین وزارت امور خارجه که همراه هیات است این خبر را در توییتی اعلام کرد. او ابراز امیدوارى کرد این گفتگوها در […]

سید کمال خرازی رئیس شوراى راهبردى روابط خارجى در راس یک هیات از نخبگان عازم دوحه شد. این هیات در کنفرانس گفتگوی عربی-ایرانی در دوحه قطر شرکت خواهد کرد.

حسین جابرى انصارى معاون پیشین وزارت امور خارجه که همراه هیات است این خبر را در توییتی اعلام کرد. او ابراز امیدوارى کرد این گفتگوها در فضای جدید کارکردی مثبت در جهت افزایش همکاری های منطقه ای داشته باشد.