کمیته درون بخشی برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری های منتقله از پشه آئدس تشکیل شد

در این جلسه که با هدایت دکتر حسن کاوک پور در سالن جلسات معاونت تشکیل شد، محمدرضا امینی مریدانی- رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر- با ارائه ی گزارشی از اقداماتی که برای آماده سازی نیروی انسانی حوزه ی بهداشت در سراسر استان برای مقابله با بیماری های منتقله از پشه آئدس […]

در این جلسه که با هدایت دکتر حسن کاوک پور در سالن جلسات معاونت تشکیل شد، محمدرضا امینی مریدانی- رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر- با ارائه ی گزارشی از اقداماتی که برای آماده سازی نیروی انسانی حوزه ی بهداشت در سراسر استان برای مقابله با بیماری های منتقله از پشه آئدس صورت گرفته، بر ضرورت راه اندازی هر چه سریعتر آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی رشت (رشتیان) در راستای انجام آزمایشات موردنیاز پشه آئدس تاکید کرد.
دکتر شهیاد آذری حمیدیان- حشره شناس و رییس مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست –  هم در این جلسه با اشاره به اهمیت ارائه ی آموزش های لازم به مردم برای مقابله با پشه آئدس در آستانه ی شروع فصول گرم، خواستار بهره مندی از همه ی ظرفیت های موجود برای اطلاعرسانی و آموزش بیشتر مردم شد.
در ادامه ی جلسه، مهدی جواهرشناس- رییس گروه سلامت محیط- بر تدوین پروتکل ویژه ی گیلان برای مبارزه با پشه آئدس تاکید کرد و پس از تبادل نظر برای جذب نیروهای جدید در حوزه ی بهداشت محیط و حشره شناسی، مقرر شد با ارائه ی آموزش های بیشتر به کارکنان حوزه ی بهداشت تا آغاز فصول گرم سال در موضوع مقابله با پشه آئدس، بر بهسازی محیط در هماهنگی و هم اندیشی با شهرداری های استان جهت جمع آوری و دفع زباله ها، نشست های کارشناسی برگزار شود.