با توجه به خروجی تایید صلاحیت شدگان؛

کم توجهی به برخی سلایق فکری و سیاسی درون نظام

با توجه به خروجی تایید و یا احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس یازدهم، می توان این ادعا را کرد که برخی سلایق سیاسی درون نظام و مردم از داشتن نماینده در مجلس یازدهم محروم شده اند . نتایج تقریبا نهایی که از بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس یازدهم اعلام و به فرمانداری ها در سراسر […]

با توجه به خروجی تایید و یا احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس یازدهم، می توان این ادعا را کرد که برخی سلایق سیاسی درون نظام و مردم از داشتن نماینده در مجلس یازدهم محروم شده اند . نتایج تقریبا نهایی که از بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس یازدهم اعلام و به فرمانداری ها در سراسر کشور و بویژه استان گیلان ابلاغ گردیده نشان می دهد که قدرت انتخاب مردم با علایق و سلایق فکری، سیاسی و اجتماعی متنوع و مختلف، محدود و یا به حداقل کاهش پیدا کرده است. اگر این روند عدم تایید صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت قانونی و مستند است که نمی توان در ارتباط با آن نظر منفی داشت ولی اگر این شکل گسترده عدم تایید صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت که عمدتا شامل یک جناح سیاسی شده است، جناحی باشد، در واقع، مشارکت حداکثری مردم را نشانه گرفته است.
البته تا زمان اعلام قطعی وضعیت نامزدها فرصت هنوز باقی است و امید است که در این رویه تایید صلاحیت نامزدها با اعتراض نامزدهای مختلف، مورد تجدید نظر قرار گیرد. اگر چنین نشود و مجلس با اکثریت مطلق یک تفکر و جناح سیاسی تشکیل شود، تجارب تلخ مجالس ضعیف هفتم ، هشتم و … تکرار خواهد شد که بزرگترین ضرر را از این ناحیه مردم، منافع ملی متحمل خواهند شد. صاحب نظران معتقدند کشور در شرایط کنونی به تراکم سیاسی و تولید سرمایه اجتماعی پویا نیاز مبرم دارد، اگر این تراکم سیاسی و سرمایه اجتماعی در انتخابات مجلس با حضور همه نمایندگان سیاسی درون نظام به شکل واقعی تحقق یابد؛ امنیت، منافع ملی و توسعه همه جانبه، محصول آن خواهد بود.