کیوان صمیمی به ۶ سال حبس محکوم شد

▫️مصطفی نیلی وکیل کیوان صمیمی خبر داد که کیوان صمیمی به ۶ سال حبس محکوم شد. ▫️مصطفی نیلی در توییتر خود نوشت: رای صادره از شعبه ٢٩ علیه آقای ‎کیوان صمیمی در شعبه ٣۶ دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شد و ایشان به شش سال حبس محکوم شدند که ۵ سال آن قابل اجرا است. هم‌چنین […]

▫️مصطفی نیلی وکیل کیوان صمیمی خبر داد که کیوان صمیمی به ۶ سال حبس محکوم شد.

▫️مصطفی نیلی در توییتر خود نوشت: رای صادره از شعبه ٢٩ علیه آقای ‎کیوان صمیمی در شعبه ٣۶ دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شد و ایشان به شش سال حبس محکوم شدند که ۵ سال آن قابل اجرا است. هم‌چنین امروز شنبه ٢٨ مرداد جلسه دوم رسیدگی به پرونده ایشان مربوط به’گفتگو برای نجات ایران’ در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب برگزار شد.