گرمای طافت فرسا در راه گیلان

از جمعه تا سه شنبه( ۱۶ تا ۲۰ تیر) شاهد پایداری مطلق هوا همراه با افزایش محسوس دما در سطح منطقه خواهیم بود. لذا شرایط جوی برای آسمانی صاف و آفتابی، گرم تا خیلی گرم و شرجی و گاهی رشد ابر فراهم میشود. اوج افزایش دما و گرمای شدید هوا برای روز دوشنبه ۱۹ تیر […]

از جمعه تا سه شنبه( ۱۶ تا ۲۰ تیر) شاهد پایداری مطلق هوا همراه با افزایش محسوس دما در سطح منطقه خواهیم بود. لذا شرایط جوی برای آسمانی صاف و آفتابی، گرم تا خیلی گرم و شرجی و گاهی رشد ابر فراهم میشود.

اوج افزایش دما و گرمای شدید هوا برای روز دوشنبه ۱۹ تیر پیش بینی شده است.

از سه شنبه چند درجه ای از شدت گرما کاسته شده و احتمالا از چهارشنبه ۲۱ تیر ورود جریانات شمالی و هوای ناپایدار رو به گیلان خواهیم داشت.