محمد رنجبر نیاول ،نماینده ای شایسته و گفتمان ساز برای تمام لنگرودی ها

گفتمان سازی و مطالبه گری یکی از اهداف محمد رنجبر نیاول در انتخابات دوازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در شهرستان لنگرود است

علی کریمی پاشاکی _روزنامه نگار__در سال‌های اخیر در ارتباط با انتخابات و تبلیغات انتخاباتی همیشه مطالبات ، کمبودها و چالش‌های منطقه ای بر چالش‌های ملی از نظر رأی دهندگان بنا به هزاران دلیل در ارجحیت قرار گرفته است که هم محسناتی دارد و هم معایبی ،که بایستی به این موضوع هم توسط مردم دقت لازم […]

علی کریمی پاشاکی _روزنامه نگار__در سال‌های اخیر در ارتباط با انتخابات و تبلیغات انتخاباتی همیشه مطالبات ، کمبودها و چالش‌های منطقه ای بر چالش‌های ملی از نظر رأی دهندگان بنا به هزاران دلیل در ارجحیت قرار گرفته است که هم محسناتی دارد و هم معایبی ،که بایستی به این موضوع هم توسط مردم دقت لازم صورت گیرد تا هم نماینده به امور ملی عنایت داشته باشد و شهرستان لنگرود و مطالبات بحق مردم در اقصی نقاط این شهرستان مد نظر قرار گیرد تا مشکلات به حداقل برسد و یا در روند کاهش قرار گیرد.
بحث بعدی محدود کردن آقای محمد رنجبر نیاول در بخش اطاقور است. این درحالی است که شهرستان لنگرود با بخش ها و مناطق دیگر روستایی و شهری وجود دارد که اتفاقاً جناب آقای رنجبر در آنها از ظرفیت های رأی بسیار خوبی برخوردار است.
پس بایستی با ابراز علاقه به جناب آقای رنجبر در بخش اطاقور ،طوری تداعی نشود که مردم بخش های دیگر نسبت به ایشان بی تفاوت هستند.
محمد رنجبر نیاول ، خوشبختانه در تمام مناطق شهری و روستایی شهرستان لنگرود دارای پایگاه های رأی قابل توجهی می باشد و با کمی همگرایی و هم افزایی ایشان به نماینده‌ای تبدیل خواهند شد که آرای واقعی لنگرودی ها را در تمام حوزه‌ها خواهند داشت.
در ضمن موافقم که مطالبات با امکانات تعادل داشته باشد.
همچنین نکته ی اساسی در ارتباط با جناب آقای محمد رنجبر نیاول ،این است که ایشان مردم شهرستان لنگرود را بدون تبعیض و برتری جویی حوزه ای بر حوزه ی دیگر می پسندد و این از مولفه های خوب شخصیتی ایشان می باشد.
ایشان خواهان توزیع امکانات زیر بنایی ،رفاهی خدماتی بطور منطقی و عادلانه برای تمام شهرستان لنگرود بر پایه نیازها و واقعیت ها می باشند و همین نگاه و اعتقاد ایشان و عملکرد شان در دوره های مدیریت اجرایی باعث شده تا در تمام نقاط شهرستان لنگرود بطور نسبی خواستگاه و جایگاه رأی در میان مردم داشته باشند که خود پتانسیل و ظرفیت بزرگی است.
نقاط ضعفی که در تقریباً تمام دوره های نمایندگی وجود داشته این بود که منتخبین محترم شهرستان لنگرود در مجلس کمترین تلاش را برای برخورداری همه‌ی مردم شهرستان از امکانات موجود داشتند و در برخی موارد شوربختانه بین مردم یعنی رأی دهندگان تبعیض قائل شدند و یا خدای نکرده برای عده‌ای خاص رانت بوجود آوردند.
این بحث مهمی است که در اعتقادات جناب آقای محمد رنجبر نیاول ،هیچ سهمی ندارد،
محمد رنجبر نیاول به نگاه عادلانه در برخورداری لنگرودی ها از تمام امکانات اعتقاد قلبی دارد و این را هم در زمان مدیریت اجرایی در شهرستان لنگرود و هم در شهرستان املش بخوبی اثبات کرده است.

آنچیزی که هم اکنون در اوج رقابت های نفس‌گیر انتخاباتی در شهرستان لنگرود قابل است، این موضوع است که آقای محمد رنجبر نیاول ، در حال گفتمان سازی برای روند آینده اجتماعی ،سیاسی، فرهنگی و…در جامعه متکثر و خوش قواره ی لنگرود جهت مطالبه گری همه جانبه و تحول خواهانه است.
این کار بزرگی است چون هم ظرفیت های مختلف جامعه ی روستایی و شهری شهرستان را لنگرود ارتقاء می دهد و در حال و آینده قطعاً در انتخاب های دیگر نمی توان با روش های
نخ نما شده و عوام فریبی از مردم براحتی رأی گرفت.
اینکه نشود با پروپاگاندای غیر واقعی و وعده و وعید های مالیخولیایی، مردم را فریب داد و از آنان برای تامین منافع شخصی و اقلیتی برخوردار ، رأی گرفت و به مجلس رفت،
دغدغه ی اساسی آقای محمد رنجبر نیاول و کمپین انتخاباتی ایشان است که در حال ببار نشستن این پروژه ی بزرگ می باشد.