یکی از چهره‌های پیشکسوت سیاسی گیلان روانه زندان شد

  ▫️به گفته یک منبع آگاه، یکی از چهره‌های سیاسی استان امروز روانه زندان شد. ▫️شنیده‌ها حکایت از این دارد که این فرد سیاسی به دلیل شکایت یکی از مدیران استان بازداشت شده است. ▫️به گفته این منبع: فرد مذکور که از چهره‌های پیشکسوت عرصه سیاسی استان به‌شمار می رود صبح امروز روانه زندان شده […]

 

▫️به گفته یک منبع آگاه، یکی از چهره‌های سیاسی استان امروز روانه زندان شد.

▫️شنیده‌ها حکایت از این دارد که این فرد سیاسی به دلیل شکایت یکی از مدیران استان بازداشت شده است.

▫️به گفته این منبع: فرد مذکور که از چهره‌های پیشکسوت عرصه سیاسی استان به‌شمار می رود صبح امروز روانه زندان شده است.