نگاهی به سیاست دولت سیزدهم در ارتباط با تامین منافع ملی در سیاست خارجی؛

یک تیر و چند نشان رئیس جمهور رئیسی برای حفظ منافع ملی// معلوم شد برخی قوانین مصوب مجلس غیر کارشناسانه است

تصمیم رئیس جمهور رئیسی برای متقاعد کردن نسبی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،اقدامی منطقی و در راستای منافع ملی بوده است.هر چند این موفقیت نسبی و کارآمدی مقطعی محصول « حاکمیت یکدست» است ، ولی چنان سریع و غیر منتظره صورت گرفت که حتی برخی رقبای آقای رئیسی را نیز در بهت فرو برد. رافائل گروسی،دبیر […]

تصمیم رئیس جمهور رئیسی برای متقاعد کردن نسبی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،اقدامی منطقی و در راستای منافع ملی بوده است.هر چند این موفقیت نسبی و کارآمدی مقطعی محصول « حاکمیت یکدست» است ، ولی چنان سریع و غیر منتظره صورت گرفت که حتی برخی رقبای آقای رئیسی را نیز در بهت فرو برد.
رافائل گروسی،دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،با سفر کوتاه یک روزه ی اخیر خود به تهران ،خوشحال به وین بازگشت و اعلام کرد که در حال حاضر فوری ترین موضوع آژانس انرژی اتمی با ایران موقتآ حل و فصل شده است.گرچه این توافق کوتاه مدت است ولی می تواند معنا و مفهوم و زمینه ی یک تفاهم و توافق بلند مدت و استراتژیک را در بر داشته و حتی بتواند در احیای توافق خوب برجام نیز کمک حال باشد.
یکی از وجوه این معنا و مفهوم این است که سیاست دولت جدید ایران با درک درست ‌و منطقی از منافع ملی،اجازه  نداد که مدیر کل آژانس دست خالی به وین بر گردد.
گروسی،اعلام خرسندی کرده است که ایران تجهیزات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصحیح می کند. منظور از تصحیح،قطع ضبط فعالیتهای هسته‌ای ایران در تاسیسات مختلف است که توسط مجلس یازدهم در یک فرآیند جنجالی_سیاسی و صرفاً برای مخالفت و تحت فشار گذاشتن دولت آقای روحانی تصویب شد.
به نظر می‌رسد آنچه در تهران در سفر اخیر رافائل گروسی گذشت،تنها یک پیروزی دیپلماتیک برای آقای رئیسی نیست،بلکه پاسخی به مصوبه ی غیر کارشناسانه و مغایر با منافع ملی مجلس یازدهم می باشد که کارشناسان و دلسوزان بسیاری از جناح های مختلف بر « مغایرت آن با منافع ملی» تأکید داشتند و در این اقدام منطقی دولت سیزدهم معلوم شد تأکیدشان کاملاً درست بوده است.
رئیس جمهور رئیسی،بخوبی توانست بدون اینکه ، قالیباف رئیس مجلس،علی رغم   اینکه در اواخر دولت آقای روحانی ،با مخالفت های سیاسی،پا روی همه‌ی نظرات کارشناسی گذاشته بود،حتی بعد از اقدام دولت سیزدهم در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حتی یک کلمه بر زبان نیاورد و همه ی نمایندگان مجلس را به سکوت دعوت کند.
در ضمن نمایندگان مدعی و تندرو نیز عملاً یا سکوت کرده‌اند و یا حتی در تأیید اقدام دولت در این زمینه مانور می دهند.

در ضمن آقای رئیسی در ادامه اقدامات خود به نظر می‌رسد به توافق خوبی با الکاظمی، نخست‌وزیر عراق رسیده است که یکی از آنها حذف روادید بین ایران و عراق می باشد،البته در زمینه های مهم دیگری هم به توافق رسیده‌اند که در زمان خود رسانه ای خواهد شد.
به نظر می‌رسد،در واقع اقدامات اخیر رئیس جمهور رئیسی یک تیر با چند نشان بوده است:
۱_هم از منافع ملی حفاظت کرد
۲_هم دلواپسان را ساکت کرد
۳_هم مجلس یازدهم را وادار به سکوت کرد
۴_ هم به روابط با عراق و نهایتاً جهان عرب در حال نظم و نسخ دادن است.

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه‌نگار