شهردار لاهیجان؛

یک دستگاه خودروی مکانیزه حمل زباله توسط شهرداری لاهیجان خریداری شد

رضا زنده دل در گفت و گویی گفت: خودرو‌ای مکانیزه با قابلیت حمل ۸/۵ تن زباله، به ناوگان‌ موتوری شهرداری لاهیجان‌ افزوده شده است.

رضا زنده دل در گفت و گویی اظهار کرد: خودرو ای مکانیزه با قابلیت حمل ۸/۵ تن زباله، به ناوگان‌ موتوری شهرداری لاهیجان‌ افزوده شده است.

وی اضافه کرد: واحد خدمات شهر شهرداری لاهیجان هر روز حدود ۱۰۰ تن‌زباله از شهروندان دریافت می نماید و این زباله ها به مرکز دفن زباله در تموشل منتقل می شود.

زنده دل گفت: از شهروندان عزیز درخواست می نماییم تا برای رعایت بهداشت شهری هر شب زباله های خود را در ساعت ۹ شب مقابل در منازل به صورت کیسه های دربسته قرار دهند تا همکاران زحمتکش خدمات شهری نسبت به جمع آوری و انتقال این زباله ها اقدام نمایند.

شهردار لاهیجان افزود: با همکاری شهروندان‌ و تلاش واحد پسماند در تلاش هستیم ضمن فرهنگ سازی برای کاهش تولید زباله تر، با اجرای طرح تفکیک زباله‌ از مبدأ در شهر لاهیجان، برای حفظ محیط زیست شهری و حفاظت از منابع طبیعی تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: شهرداری لاهیجان در طول سال های اخیر با اجرای پروژه دفن بهداشتی زباله در تموشل و راه اندازی تأسیسات تصفیه خانه شیرابه تمام سعی خود را بکار بست تا از مشکلات چندین ساله این مرکز بکاهد.