بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۱۰ شهر در وضعیت قرمز و ۲۰۷ شهر در وضعیت آبی | جدیدترین زنگ بندی شهرها

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در نقشه کرونایی کشور، ۲.۵ برابر افزایش یافت. تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۸۶ به ۱۹۸ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۳۵ به ۲۰۷ شهر رسید.