September 19,2021 | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

"دانستن حق مردم است"

حاج قاسم ‌محبوب است اگر تلویزیون بگذارد!

حاج قاسم ‌محبوب است اگر تلویزیون بگذارد!

    سرداران شهیدی که جوانان ما آنها را با بزرگراه‌های تهران می شناسند، دقیقاً مثل همین شهید قاسم سلیمانی بودند. جوانان ما می توانند در آینه حاج قاسم، خوی و خصلت آن شهیدان را نیز به درستی بشناسند. شمار زیادی از رزمندگان جنگ هشت ساله نیز مثل قاسم سلیمانی بودند مخلص ...

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
دریافت